Planul de învățământ 2021/2025

Semestrul 1

 • Biofizică
 • Analiză matematică
 • Chimie generală
 • Citologie  generală
 • Biologie generala I
 • Biotehnologii generale I
 • Limba străină I
 • Educație fizică I

Semestrul 2

 • Biotehnologii in Protecția Mediului
 • Algebră liniară
 • Biologie generala II
 • Culturi de celule
 • Biotehnologii Generale II
 • Operare  pe  calculator
 • Limba străină II
 • Educație fizică II

Planul de învățământ 2020/2024

Semestrul 1

 • Biochimie structurală
 • Genetică generală și populațională
 • Biotehnologii vegetale
 • Proceduri în laboratoare de încercări
 • Biotehnologia alimentelor
 • Limbaje de programare
 • Matematică cu aplicații în Biologie

Semestrul 2

 • Biochimia metabolismului
 • Chimie analitică
 • Microbiologie generală
 • Genetică moleculară
 • Design experimental
 • Metode spectrometrice de analiză
 • Practică de domeniu 3 săptămâni (90 ore)

Planul de învățământ 2019/2023

Semestrul 1

 • Procese de transfer
 • Bioreactoare 1
 • Enzimologie specială
 • Biotehnologii în industria cosmetică
 • Biotehnologii animale
 • Tehnici și metode de prelucrare a produselor naturale
 • Curs opțional 1
 •       Statistică matematică
 •       Informatică aplicată

Semestrul 2

 • Ecologie generală
 • Creșterea ciupercilor
 • Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 • Bioreactoare 2
 • Grafică asistată de calculator
 • Practică de specialitate 3 săptămâni (90 ore)
 • Curs opțional 2
  • Ecotoxicologie
  • Metabolism si energetica celulara
  • Fitoterapie

Planul de învățământ 2018/2022

Semestrul 1

 • Biotehnologii Farmaceutice I
 • Inginerie genetica
 • Acvacultura
 • Microbiologie industrială
 • Ecologia plantelor de cultură
 • Biochimia și biologia moleculară a plantelor
 • Curs opțional 3
  • Genetică umană
  • Fitopatologie
  • Igienă alimentară
  • Noțiuni de metodologia cercetării, etică și integritate academică

Semestrul 2

 • Managementul calității
 • Automatizări
 • Biotehnologii Farmaceutice 2
 • Practică lucrare de licență (60 ore)
 • Elaborare lucrare licență
 • Curs opțional 4
 •       Aplicații biologice ale compușilor biomoleculari
 •       Biopolimeri
 • Curs opțional 5
 •       Biochimia nutritiei
 •       Biochimie ecologică
 • Curs opțional 6
 •       Biochimia semnalizării celulare
 •       Imunobiologie