Perioada de înscrieri și susținere

ARE LOC ÎN DATA DE  

Pentru sesiunea iunie-iulie 2022:

  •  în data de 27 iunie 2022 la specializarea Geologie aplicată
  •  în data de 28 iunie 2022 pentru specializările Biologie medicală – linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică.
  •  în data de 2 iulie 2022 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID).

Pentru sesiunea septembrie 2022:

  •  în data de 5 septembrie 2022 la specializarea Geologie aplicată
  •  în data de 6 septembrie 2022 pentru specializările Biologie medicală – linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică.
  •  în data de 10 septembrie 2022 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID).

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA: 06.06.2022-21.06.2022

Platforma utilizată pentru înscrieri este: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

COMPONENȚA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 2022

licenta1
modalitate-evaluare
Perioada de înscrieri și susținere

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă, și anume: prezentarea și susținerea disertației.

Prezentarea și susținerea lucrării de disertație sunt publice în sensul posibilității participării studenților și cadrelor didactice de la UBB.

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura „față în față”, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și cel puțin 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare.

Documente necesare

Acte necesare pentru înscriere (în format PDF) :

Certificat de naștere

Buletinul

Formularul 1 – se descarcă din platformă, vezi ghidul

Formular 2 – de descărcat, completat,  semnat, scanat

Cererea pentru aprobarea temei de disertație – de descărcat, completat,  semnat de student și coordonator, scanat

Declarația pe proprie răspundere – de descărcat, completat,  semnat, scanat

 

Ce adaugă secretariatul facultății la dosare:

Actele de studii: diploma de licență, suplimentul, diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu (ultimele 3 pentru absolvenții de la alte Facultăți la nivel licență decât din UBB) – dacă nu au fost ridicate de la Facultate anterior

Referatul din partea cadrului didactic

documente-necesare
etape-inscriere
Etape de inscriere

ATENȚIE! Începând cu anul 2022, conform regulamentului, lucrările trebuie verificate pentru antiplagiat prin platforma Turnitin

Pentru verificarea raportului de similitudine trebuie să urmați acești pași: Tutorial utilizare serviciul de verificare plagiat Turnitin.

Reprezentatul de an al specializării Dvs. vă adăugă la serviciul Turnitin cu adresa de email oferită de UBB (@stud.ubbcluj.ro).

Textul redactat de absolvent trebuie încărcat și verificat cu serviciul Turnitin fără paginile de titlu, fără bibliografie și fără anexe.

Procentul de similitudine trebuie să fie egal sau mai mic decât 25%.

Până cel târziu la data de 14 iunie 2022 raportul de similitudine trebuie generat de către student și trimis coordonatorului lucrării de licență/disertației de master, generarea raportului poate să dureze și 24 de ore.

Raportul de similitudine trebuie avizat de către coordonatorul lucrării de licență/disertației de master. Rezultatele trebuie sa fie originale. Dacă procentul de similitudine din motive bine întemeiate (articol propriu publicat înainte de data generării raportului de similitudine) depășește pragul de 25%, coordonatorul lucrării de licență/disertației de master trebuie să justifice acest lucru în referatul coordonatorului.

Absolvenții din anii de prelungire trebuie să ia legătura cu reprezentanții de an ai specializărilor de care aparțin pentru a fi incluși pe listele Turnitin, lista reprezentanților de an poate fi consultată AICI.

Tematica
tematica