Perioada de înscrieri și susținere

ARE LOC ÎN DATA DE  

Pentru sesiunea iunie-iulie 2024:

  •  în data de 1 iulie 2024 la specializarea Geologie aplicată
  •  în data de 2 iulie 2024 pentru specializările Biologie medicală – linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică.
  •  în data de 6 iulie 2024 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID).

Pentru sesiunea septembrie 2024:

  •  în data de 3 septembrie 2024 la specializarea Geologie aplicată
  •  în data de 3 septembrie 2024 pentru specializările Biologie medicală – linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică.
  •  în data de 7 septembrie 2024 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID).

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA: 10-25 iunie 2024

ÎNSCRIERILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA: …

Platforma utilizată pentru înscrieri este: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

licenta1
modalitate-evaluare
Perioada de înscrieri și susținere

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă, și anume: prezentarea și susținerea disertației.

Prezentarea și susținerea lucrării de disertație sunt publice în sensul posibilității participării studenților și cadrelor didactice de la UBB.

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura „față în față”, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și cel puțin 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare.

Documente necesare

Din pltaforma pentru înscrieri (https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/) se descarcă formularul 1, cererea pentru eliberarea diplomei, după completarea datelor personale.

Acte necesare pentru înscriere (în format PDF) :

Certificat de naștere

Buletinul

Formularul 1 – se descarcă din platformă, vezi ghidul

Formular 2 – de descărcat, completat,  semnat, scanat: format WORD

Cererea pentru aprobarea temei de disertație – de descărcat, completat,  semnat de student și coordonator, scanat: format PDF

Declarația pe proprie răspundere – de descărcat, completat,  semnat, scanat: format WORD

 

Ce adaugă secretariatul facultății la dosare:

Actele de studii: diploma de licență, suplimentul, diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu (ultimele 3 pentru absolvenții de la alte Facultăți la nivel licență decât din UBB) – dacă nu au fost ridicate de la Facultate anterior

Referatul din partea cadrului didactic

 

DE ADUS ÎN ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII:

Lucrarea printată de predat până la data de 25 IUNIE 2024 (pentru cei care susțin lucrarea în sesiunea de vară)

documente-necesare
etape-inscriere
Etape de inscriere

Vă rugăm consultați ghidul de mai jos!

GHID DE ÎNSCRIERE LA SESIUNEA DE DISERTAȚIE

Tutorial înscriere Română

Tutorial înscriere Maghiară

ATENȚIE! Începând cu anul 2022, conform regulamentului, lucrările trebuie verificate pentru antiplagiat prin platforma Turnitin

Pentru verificarea raportului de similitudine trebuie să urmați acești pași: Tutorial utilizare serviciul de verificare plagiat Turnitin.

Pentru a fi adăugați la serviciul Turnitin cu adresa de email oferită de UBB (@stud.ubbcluj.ro) vă rugăm să trimiteți o solicitare în acest sens la adresa de email francesca.sabau@ubbcluj.ro

Textul redactat de absolvent trebuie încărcat și verificat cu serviciul Turnitin fără paginile de titlu, fără bibliografie și fără anexe.

Procentul de similitudine trebuie să fie egal sau mai mic decât 20%.

Pentru sesiunea de sustinere din iulie 2024, (începând cu data de 15 mai) până cel târziu la data de 23 iunie raportul de similitudine trebuie generat de către student și trimis coordonatorului lucrării de licență/disertației de master, generarea raportului poate să dureze și 24 de ore.

Raportul de similitudine trebuie avizat de către coordonatorul lucrării de licență/disertației de master. Rezultatele trebuie sa fie originale. Dacă procentul de similitudine din motive bine întemeiate (articol propriu publicat înainte de data generării raportului de similitudine) depășește pragul de 20%, coordonatorul lucrării de licență/disertației de master trebuie să justifice acest lucru în referatul coordonatorului.

Tematica
tematica