Perioada de înscrieri și susținere

ARE LOC ÎN DATA DE  

Pentru sesiunea iunie-iulie 2023:

  •  în data de 03 iulie 2023 la specializarea Geologie aplicată
  •  în data de 04 iulie 2023 pentru specializările Biologie medicală – linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică.
  •  în data de 08 iulie 2023 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID).

Pentru sesiunea septembrie 2023:

  •  în data de 05 septembrie 2023 la specializarea Geologie aplicată
  •  în data de 05 septembrie 2023 pentru specializările Biologie medicală – linia română, Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia maghiară, Ecologie terestră și acvatică.
  •  în data de 09 septembrie 2023 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID).

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA: 12.06.2023-28.06.2023, ora 12:00 PM

ÎNSCRIERILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA: 25.08.2023-29.08.2023 ora 14:00

Platforma utilizată pentru înscrieri este: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

COMPONENȚA COMISIILOR

Programare susținere disertații Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Programare susținere disertații Biologie medicală și Ecologie terestră și acvatică-linia maghiară

Pentru programarea disertațiilor de la Ecologie sistemică și conservare: susținerea va fi în sala Eco 3 (pe Clinicilor), de la ora 09:00, 05.09.2023

Programare susținere disertatii Biologie medicală – linia română

Programare susținere disertații Biotehnologie moleculară

Programare susținere disertații Ecologie sistemică și conservare

licenta1
modalitate-evaluare
Perioada de înscrieri și susținere

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă, și anume: prezentarea și susținerea disertației.

Prezentarea și susținerea lucrării de disertație sunt publice în sensul posibilității participării studenților și cadrelor didactice de la UBB.

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura „față în față”, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și cel puțin 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare.

Documente necesare

Din pltaforma pentru înscrieri (https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/) se descarcă formularul 1, cererea pentru eliberarea diplomei, după completarea datelor personale.

Acte necesare pentru înscriere (în format PDF) :

Certificat de naștere

Buletinul

Formularul 1 – se descarcă din platformă, vezi ghidul

Formular 2 – de descărcat, completat,  semnat, scanat: format WORD

Cererea pentru aprobarea temei de disertație – de descărcat, completat,  semnat de student și coordonator, scanat: format PDF

Declarația pe proprie răspundere – de descărcat, completat,  semnat, scanat: format WORD

 

Ce adaugă secretariatul facultății la dosare:

Actele de studii: diploma de licență, suplimentul, diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la nivel liceu (ultimele 3 pentru absolvenții de la alte Facultăți la nivel licență decât din UBB) – dacă nu au fost ridicate de la Facultate anterior

Referatul din partea cadrului didactic

 

DE ADUS ÎN ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII:

Lucrarea printată de predat până la data de 30.08.2023

documente-necesare
etape-inscriere
Etape de inscriere

ATENȚIE! Începând cu anul 2022, conform regulamentului, lucrările trebuie verificate pentru antiplagiat prin platforma Turnitin

Pentru verificarea raportului de similitudine trebuie să urmați acești pași: Tutorial utilizare serviciul de verificare plagiat Turnitin.

Pentru a fi adăugați la serviciul Turnitin cu adresa de email oferită de UBB (@stud.ubbcluj.ro) vă rugăm să trimiteți o solicitare în acest sens la adresa de email francesca.sabau@ubbcluj.ro

Textul redactat de absolvent trebuie încărcat și verificat cu serviciul Turnitin fără paginile de titlu, fără bibliografie și fără anexe.

Procentul de similitudine trebuie să fie egal sau mai mic decât 25%.

Pentru sesiunea de sustinere din septembrie, până cel târziu la data de 23.08.2023 raportul de similitudine trebuie generat de către student și trimis coordonatorului lucrării de licență/disertației de master, generarea raportului poate să dureze și 24 de ore

Raportul de similitudine trebuie avizat de către coordonatorul lucrării de licență/disertației de master. Rezultatele trebuie sa fie originale. Dacă procentul de similitudine din motive bine întemeiate (articol propriu publicat înainte de data generării raportului de similitudine) depășește pragul de 25%, coordonatorul lucrării de licență/disertației de master trebuie să justifice acest lucru în referatul coordonatorului.

Tematica
tematica