Perioada de înscrieri și susținere

ARE LOC ÎN DATA DE :

  • Pentru sesiunea iunie-iulie 2024: în data de 1 iulie 2024 pentru toate specializările din facultate
  • Pentru sesiunea septembrie 2024: în data de 2 septembrie 2024 pentru toate specializările din facultate.

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA: (în data de 25.06.2024 platforma de înscriere este activă până la ora 14:00)

ÎNSCRIERILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA: …

Pltaforma pentru înscrieri este: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

Vă rugăm ca înainte să începeți înscrierea să sunați/trimiteți un email la adresa bioge@ubbcluj.ro com pentru verificarea situației dumneavoastră (dacă este situația încheiată și ce acte există la decanat pentru a putea fi folosite la înscriere).

licenta1
modalitate-evaluare
Perioada de înscrieri și susținere

Examenul de licență/diplomă la Facultatea de Biologie și Geologie UBB constă din două probe, după cum urmează:

a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;

b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă.

 

Prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă este publică în sensul posibilității participării studenților și cadrelor didactice de la UBB.

Cele două probe ale examenului de licență/diplomă se vor desfășura „față în față”, în fața comisiei de examen.

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (din cadrul examenului de licență) se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat.

Pentru proba de Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență se fac următoarele precizări:

a) comisiile aferente tuturor specializărilor din Facultatea de Biologie și Geologie vor formula un număr de minim 3 și maxim 6 subiecte/întrebări din domeniul din care este lucrarea de licență a studentului. Studentul va alege în mod aleatoriu un subiect.

b) candidatului i se vor aloca cel puțin 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat și răspunsurile la întrebările comisiei.

c) rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

Susținerea lucrării de licență/diplomă se va desfășura „față în față” în aceeași zi, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și cel puțin 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.

Verificarea antiplagiat obligatorie, prealabilă susținerii, a tuturor lucrărilor de finalizare a studiilor va fi efectuată conform unei Proceduri elaborate la nivelul Facultății de Biologie și Geologie.

Comisiile de licență vor afișa pe pagina de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare.

Documente necesare

Din pltaforma pentru înscrieri (https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/) se descarcă formularul 1, cererea pentru eliberarea diplomei, după completarea datelor personale.

Acte necesare pentru înscriere (se încarcă în format PDF) :

Certificat de naștere

Buletinul/Carte de identitate

Formular 2 – de descărcat, completat,  semnat, scanat: format WORD

Cererea pentru aprobarea temei de licență – de descărcat, completat,  semnat de student și coordonator, scanat: format PDF

Declarația pe proprie răspundere  – de descărcat, completat,  semnat, scanat: format WORD

 

Ce adaugă de către secretariatul facultății la dosare:

Actele de studii: diploma de bacalaureat, foaia matricolă de la nivel liceu și certificatul de competență lingvistică – dacă nu au fost ridicate de la Facultate anterior

Referatul din partea cadrului didactic

În cazul în care acestea sunt în arhiva facultății.

 

DE ADUS ÎN ORIGINAL LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII:

Lucrarea printată de predat până la data de 25 IUNIE 2024 (pentru cei care susțin lucrarea în sesiunea de vară) împreună cu 2 fotografii tip buletin (3/4), recente, color cu numele și prenumele trecute  pe verso.

documente-necesare
etape-inscriere
Etape de inscriere

GHID DE ÎNSCRIERE LA SESIUNEA DE LICENȚĂ

Tutorial înscriere Română

Tutorial înscriere Maghiară

ATENȚIE! Începând cu anul 2022, conform regulamentului, lucrările trebuie verificate pentru antiplagiat prin platforma Turnitin

Pentru verificarea raportului de similitudine trebuie să urmați acești pași: Tutorial utilizare serviciul de verificare plagiat Turnitin.

Pentru a fi adăugați la serviciul Turnitin cu adresa de email oferită de UBB (@stud.ubbcluj.ro) vă rugăm să trimiteți o solicitare în acest sens la adresa de email francesca.sabau@ubbcluj.ro

Textul redactat de absolvent trebuie încărcat și verificat cu serviciul Turnitin fără paginile de titlu, fără bibliografie și fără anexe.

Procentul de similitudine trebuie să fie egal sau mai mic decât 20%.

Pentru sesiunea de sustinere din iulie 2024, (începând cu data de 15 mai) până cel târziu la data de 23 iunie raportul de similitudine trebuie generat de către student și trimis coordonatorului lucrării de licență/disertației de master, generarea raportului poate să dureze și 24 de ore.

Raportul de similitudine trebuie avizat de către coordonatorul lucrării de licență/disertației de master. Rezultatele trebuie sa fie originale. Dacă procentul de similitudine din motive bine întemeiate (articol propriu publicat înainte de data generării raportului de similitudine) depășește pragul de 20%, coordonatorul lucrării de licență/disertației de master trebuie să justifice acest lucru în referatul coordonatorului.