SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Perioada de înscrieri și susținere

ARE LOC ÎN DATA DE : 1 SEPTEMBRIE 2021

ÎNSCRIERILE VOR AVEA LOC ONLINE, ÎN PERIOADA : 23.08.2021 – 30.08.2021 (ora limita 23:59)

Pltaforma pentru înscrieri este: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

Vă rugăm ca înainte să începeți înscrierea să sunați/trimiteți un email la adresa bioge@ubbcluj.ro com pentru verificarea situației dumneavoastră (dacă este situația încheiată și ce acte există la decanat pentru a putea fi folosite la înscriere).

 

COMPONENȚA COMISIILOR EXAMENULUI DE LICENȚĂ

licenta1
modalitate-evaluare
Perioada de înscrieri și susținere

În baza Anexei 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17908 din 14.12.2020, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Biologie și Geologie va fi completat cu următoarele prevederi valabile până la reluarea activităților didactice față în față:

Cele două probe ale examenului de licență/diplomă precum și prezentarea și susținerea disertației se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen. Fiecare comisie de licență alege platforma pe care dorește să lucreze și mai alege încă una de rezervă. Cu minim o săptămână înainte de examen, comisiile informează candidații ce platforme vor fi utilizate.

Susținerea în varianta online a celor două probe ale examenului de licență/diplomă precum și susținerea online a lucrării de disertație se înregistrează integral, pentru fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (din cadrul examenului de licență) se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat.

Pentru proba de Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență se fac următoarele precizări:

a) comisiile aferente specializărilor aparținând Departamentului de Biologie moleculară și Biotehnologie (linia română), Departamentului de Ecologie și Taxonomie (linia română) și Departamentului de Geologie (linia română), vor formula un număr de minim 3 și maxim 6 subiecte/întrebări din domeniul din care este lucrarea de licență a studentului. Comisia de examen va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, așa încât acesta să poată constata vizual caracterul aleatoriul al alegerii.

b) comisiile aferente specializărilor Departamentului de Biologie și Ecologie a liniei maghiare vor formula un număr de 2-5 subiecte din fiecare disciplină/tematică, din care studentul va alege aleatoriu un subiect.

c) comisia aferentă Departamentului de Geologie (linia maghiară) va elabora un număr de 15 subiecte din care studentul va alege aleatoriu un subiect.

d) candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat și răspunsurile la întrebările comisiei.

e) rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.

Susținerea lucrării de licență/diplomă se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 15 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.

Documente necesare

Acte necesare pentru înscriere (în format PDF) :

Certificat de naștere

Buletinul

Formular 2 septembrie– de descărcat, completat,  semnat, scanat

Cererea pentru aprobarea temei de licență – de descărcat, completat,  semnat de student și coordonator, scanat

Declarația pe proprie răspundere septembrie – de descărcat, completat,  semnat, scanat

 

Ce adaugă de către secretariatul facultății la dosare:

Actele de studii: diploma de bacalaureat, foaia matricolă de la nivel liceu și certificatul de competență lingvistică – dacă nu au fost ridicate de la Facultate anterior

Referatul din partea cadrului didactic

În cazul în care acestea sunt în arhiva facultății.

documente-necesare