REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

IULIE 2023

Specializare BUGET TAXĂ
Geologie aplicată
Biotehnologie moleculară

Biologie medicală

Ecologie sistemică și conservare

Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul

minim de studenţi/specializare)

Biologie medicală-linia maghiară

Ecologie terestră și acvatică– linia maghiară

Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul

minim de studenţi/specializare)

Științele nutriției-învățământ cu frecvență redusă 0
Managementul calității în laboratoarele biomedicale-învățământ cu frecvență redusă 0