REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

SEPTEMBRIE 2023

BUGET TAXĂ
Geologie aplicată 1 19
Biotehnologie moleculară 1 7
Ecologie sistemică şi conservare 0 6
Biologie medicală 0 20
Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) 2 11
Biologie medicală (în limba maghiară) 2 20
Bioinformatică aplicată în științele vieții (în limba engleză) 0 0
Ştiinţele nutriţiei – IFR 0 43
Managementul calitătii în laboratoarele biomedicale – IFR 0 42

IULIE 2023

Specializare Buget Taxă
Geologie aplicată 11 19
Biotehnologie moleculară Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare) 66 44
Ecologie sistemică şi conservare
Biologie medicală
Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare) 24 31
Biologie medicală (în limba maghiară)
Bioinformatică aplicată în științele vieții (în limba engleză) 10 5
Ştiinţele nutriţiei – IFR 50
Managementul calitătii în laboratoarele biomedicale – IFR 50