REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024/2025

IULIE 2024

specializarea Limba de studiu Nr. locuri
buget taxa
Geologie aplicată R 11 17
Biotehnologie moleculară* R  

65

 

40

Ecologie sistemică şi conservare* R
Biologie medicală* R
*Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare)
Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară)* M  

24

 

31

Biologie medicală (în limba maghiară)* M
*Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul minim de studenţi/specializare)
Bioinformatică aplicată în științele vieții (în limba engleză) E 10 5
Ştiinţele nutriţiei – IFR R 50
Managementul calitătii în laboratoarele biomedicale – IFR R 50
TOTAL 110 193

SEPTEMBRIE 2024

BUGET TAXĂ
Geologie aplicată
Biotehnologie moleculară
Ecologie sistemică şi conservare
Biologie medicală
Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară)
Biologie medicală (în limba maghiară)
Bioinformatică aplicată în științele vieții (în limba engleză)
Ştiinţele nutriţiei – IFR
Managementul calitătii în laboratoarele biomedicale – IFR