REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

SEPTEMBRIE 2022

Specializare BUGET TAXĂ
Geologie aplicată 13 15
Biotehnologie moleculară

Biologie medicală

Ecologie sistemică și conservare

6

17

7

36

51

7

Biologie medicală-linia maghiară

Ecologie terestră și acvatică– linia maghiară

0

 

2

54

 

18

Științele nutriției-învățământ cu frecvență redusă 0 44
Managementul calității în laboratoarele biomedicale-învățământ cu frecvență redusă 0 39

IULIE 2022

Specializare BUGET TAXĂ
Geologie aplicată 14 16
Biotehnologie moleculară

Biologie medicală

Ecologie sistemică și conservare

79 96 Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul

minim de studenţi/specializare)

Biologie medicală-linia maghiară

Ecologie terestră și acvatică– linia maghiară

22 78 Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul

minim de studenţi/specializare)

Științele nutriției-învățământ cu frecvență redusă 0 50
Managementul calității în laboratoarele biomedicale-învățământ cu frecvență redusă 0 50