REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Specializarea Locuri disponibile SEPTEMBRIE 2021
BUGET TAXĂ
Geologie aplicată 8 14
Biotehnologie moleculară 1 25
Ecologie sistemică şi conservare 5 16
Biologie medicală 5 76
Ecologie terestră şi acvatică (în limba maghiară) 0 20
Biologie medicală (în limba maghiară) 2 57
Ştiinţele nutriţiei – IFR 0 46
Managementul calitătii în laboratoarele biomedicale – IFR 0 38
TOTAL 21 292
Specializare BUGET TAXĂ
Geologie aplicată 15 15
Biotehnologie moleculară

Biologie medicală

Ecologie sistemică și conservare

80 120 Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul

minim de studenţi/specializare)

Biologie medicală-linia maghiară

Ecologie terestră și acvatică– linia maghiară

22 78 Înscrierea se face cu opțiuni (Repartizarea locurilor pe specializări se va face în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de numărul

minim de studenţi/specializare)

Științele nutriției-învățământ cu frecvență redusă 0 50
Managementul calității în laboratoarele biomedicale-învățământ cu frecvență redusă 0 50