Contractele de studii și consultarea notelor se face din platforma AcademicInfo, la care aveți acces cu credențialele primite de la Serviciul de Informatizare UBB înaintea începerii primului an universitar.

Access platforma: https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/

De reținut următoarele:

  • Contractele de studii trebuie completate pentru fiecare an universitar în parte.
  • Notele obținute în urma sesiunilor de examene vor apărea cel mai probabil prima data la secțiunea Note Provizorii