REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Domeniul/Specializarea Limba Buget Taxă
Domeniul Biologie
Biologie R 55 45
M 34 26
Biochimie R 39 36
Biologie ambientală R 10 19
Domeniul Știința mediului
Ecologia și protecția mediului M 10 15
G 4 11
Domeniul Geologie
Geologie R 6 34
M 11 19
Domeniul Inginerie Geologică
Inginerie geologică R 14 35
Domeniul Știinte Inginerești Aplicate
Biotehnologii industriale R 21 29

5 locuri pentru absolvenți de licee din mediul RURAL (buget)

1 loc pentru românii de pretutindeni (doar la Biologie ambientală)