REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Sesiunea iulie 2023