REPARTIZAREA CIFREI DE ŞCOLARIZARE ALOCATĂ, NIVEL LICENŢĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Sesiunea iulie 2024

Specializare Buget Taxa
Biochimie
Biologie
Biologie (în limba maghiară)
Biologie ambientală
Geologie
Geologie (în limba maghiară)
Inginerie geologică
Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană)
Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară)
Biotehnologii industriale

!!! 5 locuri la BUGET pentru absolvenți de liceu din mediul rural (se vor aloca specializărilor în funcție de solicitări)

Sesiunea septembrie 2024

Specializare Buget Taxa
Biochimie
Biologie (în limba maghiară)
Biologie ambientală
Geologie
Geologie (în limba maghiară)
Inginerie geologică
Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană)
Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară)
Biotehnologii industriale

!!! 5 locuri la BUGET pentru absolvenți de liceu din mediul rural (se vor aloca specializărilor în funcție de solicitări)