DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOTEHNOLOGIE

Prof. Dr. Horia L. Banciu

 1.  “Purificarea avidinei din oul de gaina in vederea utilizarii in teste imunochimice de laborator” (2006 – 2007). Valoare totala: 31.500 RON. Finanțator: CNCSIS. grant tip AT, cod 88, contract nr. 2771/ 23.05.2006.
 2. Conservarea energiei la bacterii dublu extremofile: cercetări fundamentale şi aplicative” (2006 – 2008). Valoare totala 140.250 RON. Finanțator: CNCSIS, grant tip CEEX, ET, cod 85, contract br. 5913/ 18.09.2006.
 3.  “Purificarea si caracterizarea biomoleculara a unor proteine si lipide din oul de pasare in vederea valorificarii potentialului lor biotehnologic” (2007- 2009). Valoare totala 75.037 RON. Finanțator: Univ. Babes-Bolyai, Grant intern de cercetare, Tema Nr. 2, tip TP-T, contract nr.30726/04.08.2006.
 4.  “Diversitatea procariotelor aparţinând Domeniului Archaea din lacurile sărate din Depresiunea Transilvaniei (Centrul Romaniei)” (2011-2016). Valoare totala: 1.500.000 lei. Finanțator: UEFISCDI, grant PN II-PCE, cod PN II-PCE-ID-3-0546, contract nr. 186/ 05.10.2011.Pagina web:  https://banciuhoria.wordpress.com/2015/08/28/halotrans/
 5. Iluminand intunericul: Diversitatea si funcționalitatea microorganismelor care populeaza sapropelurile unor lacuri sărate din Romania” (Acronim: ERebuS)” (2017-2019). Valoarea totală: 850.000 RON. Finanțator: UEFISCDI, grant PN III-PCE, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0303, contract nr. 103/12.07.2017. Pagina web: https://banciuhoria.wordpress.com/category/proiecte-de-cercetare/
 6. Lanțuri trofice în întuneric: diversitate și procese evolutive în peșteri (DARKFOOD)” (2018 – 2022) (Coordonator: Academia Romana, filiala Cluj; Director de proiect: Dr. CS I Oana Moldovan; Responsabil de Partener P1 UBB: Prof. Horia Banciu). Buget total (RON): 8.500.000, Buget Partener (RON): 2.000.000. Finanțator: UEFISCDI, grant PN III, cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0016, contract Nr. 15/10.10.2018. Pagina web: https://www.darkfoodincaves.com
 7. Meeting Organizer Grant pentru organizarea “12th International Conference on Halophilic Microorganisms – Halophiles 2019” (Cluj-Napoca, 24-28 Iunie, 2019). Buget total: 4000 Euro. Finanțator: FEMS, cod FEMS-GO-2018-09. Pagina web: http://www.halophiles.eu/
 8. Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania (Monitorizarea și evaluarea riscurilor asociate surselor de apă subterane în comunitățile rurale din România – GROUNDWATERISK)” (2019-2023) (Coordonator: Academia Romana, filiala Cluj; Director de proiect: Dr. CS I Oana Moldovan; Responsabil de Partener P2-UBB: Prof. Horia Banciu). Buget total (EURO): 1.499.913. Buget partener P2-UBB (EURO): 400.000. Finanțator: SEE-EEA și UEFISCDI – grant international, cod EEA-RO-NO-2018-0138, contract nr. 4 / 2019. Pagina web: https://riojournal.com/article/48898/

Conf. Dr. Dorina Podar

 1. „Trace metal metabolism in plants”, 2020-2024, EU COST Action CA19116; titlul ; director de proiect: Prof. Hendrik Küpper, Institute of Plant Molecular Biology, Republica Cehă, MC1-Romania Conf. Dr. Podar Dorina.
 2. Decontaminarea solurilor poluate cu metale grele prin exploatarea interacțiunilor de la nivelul rizosferei plantelor, 2020-2022, CNCSIS-UEFISCSU PN-II-RU-PED 2020.
 3. Potențialul de remediere al metalofitelor facultative spontane si al microorganismelor asociate rizosferei acestora, 2015-2017, CNCSIS-UEFISCSU PN-II-RU-TE-2014-4-2727.
 4. International Exchanges Scheme, Royal Society Marea Britanie, 2012-2015, 18000 Euro, în colaborare cu Dr. Mark Banfield și Prof. Dale Sanders de la John Innes Centre, Marea Britanie.
 5. Plant Cation Diffusion Facilitator Transporter Family – investigation of metal recognition, binding and transport sites, 2010-2012. CNCSIS-UEFISCSU PNII-PD 424/125/2010.
 6. Influence of zinc and pH of soil on uptake of Cd by lettuce. Implications on human health risk assessment models, 2005, CNCSIS – Td 46/2004

Conf. Dr. Cristina Dobrotă

Proiecte internationale

 • Adaptability of Japanese Sakura (cherry blossoms) trees in Romania, Ehime University, Japan; 2013-2021, Calitate în cadrul proiectului: membru, Finantator: Ehime University Japonia
 • SME Go Global Network, INTERREG IVC, 2011-2012, Calitate în cadrul proiectului: membru, European Regional Development Fund Impact
 • Monitoring of Mineral Resources Exploitation ImpactMin FP7-ENV-2009- 244166, 2011, 2012, Calitate în cadrul proiectului: membru Comisia Europeană
 • The role of plant growth regulators in the control of development of Pisum sativum (L.) plantlets, Capacitati modul III Cooperari bilaterale cu Universitatea din Pisa, 2009-2011 Calitate în cadrul proiectului: director, Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării
 • Environmental comparative study – Romania USA, 1998, Calitate în cadrul proiectului: membru, Finanțator: Program IREX, Pittsburgh University, The Center for International Studies, USA
 • The influence of modified magnetic field and of microgravity on the morphology, biochemistry and physiology of plants. 1996-1997, Calitate în cadrul proiectului: director, Finanțator: Institute of Space and Astronautical Sciences, Japonia

Proiecte naționale

 • Participarea la programele stiintifice ale ESA (POPAS), Programul de Cercetare-Dezvoltare- Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR Strategic 2012-2015, Calitate în cadrul proiectului: coorodonator din partea institutiei, Autoritate contractantă: Agentia Spatiala Română
 • Stabilirea unui protocol combinat chimic-ecotoxicologic pentru determinarea gradului de toxicitate a reziduurilor solide în vederea compatibilizării cu reglementările europene (CHEMOECOTOX) CEEX IV 1410, 2006-2008, Calitate în cadrul proiectului: director, Autoritate contractantă: Ministerul Educației și Cercetării
 • Cercetari privind amenajarea si modernizarea spatiilor verzi din România cu impact favorabil asupra mediului inconjurator si uman, CEEX II 29, 2006-2008, Calitate în cadrul proiectului coordonator din partea institutiei, Autoritate contractantă: Ministerul Educației și Cercetării
 • Influența anomaliilor magnetice terestre asupra formelor de viață extincte și extante, PNCDI1010, 2004-2006, Calitate în cadrul proiectului: director, Autoritate contractantă: Agentia Spatiala Română
 • Transformarea substratului anorganic de către microorganisme și sinteza de substanță organică într-un sistem biologic închis, PCDI CP-P 25, 2001-2004, Calitate în cadrul proiectului: director, Autoritate contractantă: Agentia Spatiala Română
 • Studiul hiperacumulării metalelor grele în organisme vegetale, 2000-2001 CNCSIS, Calitate în cadrul proiectului: director, Autoritate contractantă: Ministerul Educației și Cercetării
 • Tehnologie de remediere a terenurilor agricole poluate cu rezuduuri petroliere si saruri reziduale, PN-III-P2.2.1-PTE-2016/40 2016-2018, Calitate în cadrul proiectului: membru, Autoritate contractantă Procema Perlit SRL.
 • Tehnologie inovativa de remediere a solurilor contaminate prin activitatile specifice industriei metalurgice, CNMP, PC 32-161, 2009, 2010, 2011, Calitate în cadrul proiectului: membru, Autoritate contractantă: Ministerul Educației și Cercetării

Proiecte POSDRU

 • Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere” POSDRU/89/1.5/S/60189 2010 – 2012, Program de cercetare postodoctorală în biotehnologie. Biotehnologii cu aplicatii industriale si medicale. Rezolutii cinetice cu enzime hidrolitice din surse termofile indigene si cu imunoselectori chirali
 • Producerea de poli-β-hidroxibutirati (PHB) pe cale microbiana, cu perspective biotehnologice. Tehnologia de obtinere a metabolitilor secundari din Helleborus purpurascens, Calitate în cadrul proiectului: coordonator, Beneficiar: UEFISCDI;
 • Doctoratul in scoli de excelenta – Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica; POSDRU/5/1.5/S/2, 2009-2010, membru, Calitate în cadrul proiectului: membru, Beneficiar: UEFISCDI
 • Îmbunătătirea Managementului Universitar, POSDRU/2/1.2/S/4, 2009-2010, Calitate în cadrul proiectului: membru, Beneficiar: UEFISCDI
 • „Practica sa inveti, invata sa practici” POSDRU/2/1.2/S/4,ID proiect: 20143, 2010-2011, 2679, Calitate în cadrul proiectului: expert program pregatire practica la nivel regional, Denumire beneficiar: S.C. EDU-TIM Consultanta Europeana SRL,
 • Proiect de traducere, revizuire lingvistică şi tehnică a acquis-ului comunitar 2002-2005, Calitate în cadrul proiectului: membru, Beneficiar: Ministerul Integrării Europene Unitatea de management a proiectului pentru învăţământul rural RO 4691, 2005-2007, Calitate în cadrul proiectului: membru, Beneficiar: Guvernul României

Proiecte internationale cu mediul economic 1

 • Sinteza ArgF-mok – beneficiar InnoChemtech GmbH, Germania, 2010- 2012, Calitate în cadrul proiectului: director, Finantator: InnoChemtech GmbH, Germania

Proiecte nationale cu terti 1

 • Starea vegetatiei în bazinul Târnavei Mari, Aspecte teoretice privind efectul pulberilor si al SO 2 asupra vegetatiei, Calitate în cadrul proiectului: membru Finantator: SC Sometra SRL

Conf. Dr. Lucian Barbu

 • Characterization of the sub-cellular effects of functionalized magnetic nanoparticles in targeted anti-tumor therapy (CELLSPION), PN-II-RU-TE-2014-225/01.10.2015, 125.000 (EUR), Finanțator: UEFISCDI, pagina web: https://poravpaul.wixsite.com/cellspion/gerneral-information

DEPARTAMENTUL DE TAXONOMIE SI ECOLOGIE

Prof. Dr. 

 1.  SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natual resources (STACCATO) –  perioada 2016-2018 un proiect de cercetare de tip Era Net Biodiversa finanțat de UEFISCDI, cu titlul: SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natural resources (STACCATO). Pentru mai multe informații puteți consulta paginile web ale echipei UBB și consorțiului internațional: http://ubbstaccato.weebly.com/http://staccato-project.net/
DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE SI ECOLOGIE (LINIA MAGHIARA)

Șef Lucr. Dr. Erika Kis (manager proiect)

 • Titlul proiectului Viitorul Planetei Pamant 2 -VIPP2
 • Perioada de desfasurare: 2020/2022
 • Scopul: Proiectul intitulat Viitorul Planetei Pămât 2 (VIPP2) este organizat de către Facultatea de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are ca principal obiectiv informarea corectă și cât mai cuprinzătoare a elevilor de liceu cu privire la posibilitățile educaționale ale facultății în scopul îmbunătățirii accesului elevilor la un învățământ de calitate. Acesta vine în continuarea activităților începute în cadrul
  proietcului VIPP al cărui succes s-a remarcat prin numărul mare de studenți atrași din rândul elevilor participanți. Grupul țintă al proiectului VIPP2 este format din elevi de liceu (clasele a X-a și a XI-a) care se află în pragul alegerii unei traiectorii universitare adecvate pentru o viitoare profesie. Prin participarea la activitațile școlii de vară din cadrul proiectului VIPP2, elevii din grupul tintă vor avea o imagine mai corectă și cuprinzătoare asupra sistemului universitar românesc în general, și asupra Universității Babeș-Bolyai și Facultății de Biologie și Geologie în particular, fapt ce va permite luarea unei decizii mai bune privind orientarea lor profesională.
 • Finantator: MEC-UMPFE
DEPARTAMENTUL DE GEOLOGIE

Prof. Dr. Vlad Codrea

2017-2019 – PN-III-P4-ID-PCE-2016-0229. Provenance of archaeological artifacts: keys to understanding ancient societies (Director: Corina Ionescu, cca 800000RON).

2015-2010 – Large mammal studies, paleoecology and geomorphology in National Geographic Society grant: Environment of the Southern Carpathians during the Last Ice Age – exploring an exceptional new fossil deposit in Pestera Muierilor, Romania. May 2015 – July 2016.

2011-2016 – Grant CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0381: Ecosistemele continentale cretacic terminale ale „Insulei Hateg”: privire asupra diversitatii si evolutiei vertebratelor in contextul european (1600000 RON).

2008-2010 – OISE National Science Foundation : Grant # 1023978: Faunal assemblage and paleoenvironment of the Late Cretaceous Hateg Basin. NSF directorate Director: Jennifer Pearl Slimowitz.

2005

 • C315/2005 Sistem integrat de management al riscului pentru exploatările de sare din România- metode, tehnici şi tehnologii de monitorizare SALSTRESS, MENER
 • 481/2005 Fenomene de instabilitate manifestate in minele de sare din Romania ca urmare a stressului zacamantului consecinte asupra exploatarii
 • 16/2005 Life Nature Lifenat 04/RO/ 000225 Pădurile de Pin Negru de Banat- Parte a reţelei Natura 2000.

2004

 • Sistem integrat de management al riscului pentru exploatările de sare din România- metode, tehnici şi tahnologii de monitorizare, prognozare şi prevenire, SALRISC, (MENER 2003-2005;C315/ 2004), valoare 52.320.000 lei/2004.
 • Schimbari paleoclimatice in Tertiar si crize in paleomediile continentale din Romania si Paratethysul Central (argumente palinologice, paleobotanice, de vertebrate fosile si minerale argiloase) (CNCSIS 2003-2005, 111/1698/2004), valoare 124.000.000 lei/2004.
 • Evaluarea condiţiilor de paleomediu în Neogenul cu gaz metan din Bazinul Transilvaniei, pe baza datelor palinologice (SNGN ROMGAZ SA; 21/2004), valoare 595.000.000 lei/2004.
 • Estimarea preliminara a aspectelor de mediu ce sunt implicate in realizarea si operarea unui depozit subteran de gaze intr-un zacamant depletat. (SC GAS CONS SRL; 2004), valoare 6.000.000 lei/2004
 • Fenomene de instabilitate manifestate in minele de sare din Romania ca urmare a stressului zacamantului consecinte asupra exploatarii si asupra mediului, SALSTRESS, (MENER 2004-2006; 481/2004), valoare 50.000.000 lei/2004

2003

 • Studiu privind impactul asupra mediului a lucrărilor de explorare şi exploatare a hidrocarburilor în aria de interes a ROMGAZ. (2002- 2003; 41/5.04.2002), valoare 238.000.000 lei (director I. Petrescu).
 • Studiu de consultanţă la Proiectul nr. 900/457 din 2002, cu titlul: Depozit ecologic pentru deşeurile rezultate din activitatea de foraj şi producţie gaze naturale Şcheia-jud. Suceava, Studiu geotehnic şi hidrogeologic. (372/14.01.2003), valoare 53.550.000 lei (director I. Petrescu)
 • Contract de prestare de servicii privind depozitul ecologic de la Şcheia, jud. Suceava.(63/27.02.2003), valoare 41.650.000 lei (director I. Petrescu)
 • Elaborare de Bilanţ de mediu nivel II- Ogra şi raportul de bilanţ (13134/ 30.07.2003), valoare 83.300.000 lei (director I. Petrescu)
 • Sistem integrat de management al riscului pentru exploatările de sare din România- metode, tehnici şi tahnologii de monitorizare, prognozare şi prevenire, SALRISC, (MENER 2003-2005), valoare 15.000.000 lei/2003 (director I. Petrescu)
 • Schimbari paleoclimatice in Tertiar si crize in paleomediile continentale din Romania si Paratethysul Central (argumente palinologice, paleobotanice, de vertebrate fosile si minerale argiloase) (CNCSIS 2003-2005,1698/ 2003), valoare 40.000.000 lei/2003 (director I. Petrescu)
 • Identificarea unei noi tehnologii de procesare a deşeurilor specifice activităţii de foraj-extracţie gaze naturale, în vederea depunerii finale în depozitul Ogra (jud. Mureş), (5167/22.09.2003), valoare 1900 Euro (director I. Petrescu)

2001

 • Studiul geologo-structural al părţii vestice a Munţilor Pădurea Craiului, cu privire specială asupra carierei de calcar Subpiatră şi carierei de marnă Hotar. Alcim Aleşd, 53000000
 • Studiul geologo-structural al carierelor Sănduleşti şi Hodiniş. Cimentul Turda , 42860000
 • Studiul geologo-structural al carierei Borzeşti. Cimentul Turda, 10290000
 • Studiul geologo-structural al carierelor Mirşid. Cimentul Turda, 27430000
 • ANSTI, tema A17/2001: ”Stratigrafia de înaltă rezoluţie a depozitelor miocene din vestul şi nord-vestul Bazinului Transilvaniei: nannoplanctonul calcaros, foraminiferele, moluştele, vertebratele, polenul şi stratigrafia secvenţială” Director grant, Carmen Chira.
 • Grant 218 BM (director Conf. S. Filipescu) – Dezvoltarea metodelor de predare şi evaluare în domeniul ştiinţelor naturale cu ajutorul modulelor multimedia şi de realitate virtuală (2001-2002)

1999 – Grant 7 BM (director de grant. Conf. C. Ionescu; 1999-2001) Dezvoltarea studiilor aprofundate şi doctoratului pe probleme de gemologie în România, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

1998

 • Grant 44099 – Dezvoltarea studiilor aprofundate si a doctoratului in probleme de gemologie in Romania la Universitatea Babes-Bolyai (1998-2002; director Corina Ionescu).
 • Grant 16/1997 – Transilvanidele Apusenilor – studiu geologic (director Prof. dr. I. Balintoni).

1997

 • Evoluţia paleoclimatică în Neogenul superior şi Cuaternarul din România în lumina datelor paleontologice şi evaluarea paleomediilor generatoare de cărbuni. (1997-1999; 7010/1997; director Prof. dr. I. Petrescu)
 • Grant nr. 239 CNCSIS-BM, contract nr. 46181/1997 (cod 239/1997), runda 1, comisia 4, cu titlul: „Paleontologia si paleogeografia Cretacicului superior si al Paleogenului inferior din Transilvania in contextul evenimentelor geologice si paleobiologice globale de la limita Cretacic-Tertiar” (director de grant: Prof. Dr. D. Grigorescu, Univ. Bucureşti).
 • 84-1997BM (1998-2001; Director I. Bucur) : Dezvoltarea studiilor aprofundate şi doctoratelor în domeniul petrometalogeniei, tectonicii, sedimentologiei şi biostratigrafiei în terenurile proterozoice şi fanerozoice din Romania (112.000 USD/ 4 ani).

1991 – Caracterizarea geologică a unor tipuri de argilă refractară de sorturi superioare la zăcământul Şunucuiuş, perimetrul Recea-Cornu. (4/1991 RAN Cluj)

1990

 • Cercetări biostratigrafice privind formaţiunile neogene din zona de interferenţă a depozitelor Bazinului Vad-Borod cu cele din Câmpia Vestică. (1990; IPEG Cluj)
 • Studiu privind caracterizarea geologică a diatomitului din zona Miniş-Bîrzăviţa. (33/1990 CM Cluj)
 • Studiul geologic al formaţiunilor traversate de forajele hidrogeologice 1A Brusturi şi 1A Ianoşda, jud. Bihor. (28/1990 Direcţia Apelor Crişuri Oradea)

1989

 • Cercetări geologice complexe asupra formaţiunilor neogene traversate de forajele de la Batăr, Săcuieni, cu privire asupra posibilităţilor de eficientizare a explorării hidrogeologice. (60/ 1989 Direcţia Apelor Crişuri Oradea)
 • Studiul micropaleontologic, natura diatomeelor din zăcământul Miniş-Bîrzăviţa, jud. Arad. (108/1989 CM Cluj)

1988

 • Studiul geologic complex asupra Pliocenului cu cărbuni dintre Dunăre şi Motru. (1988-1990; IM Mehedinţi)
 • Studiul geologic complex asupra Pliocenului cu cărbuni dintre Motru şi Jiu. (1988-1990; CM Motru)
 • Studiul biostratigrafic al formaţiunilor traversate de forajul 1A Zărand în vederea unei proiectări mai judicioase a lucrărilor de cercetare a formaţiunilor cu cărbuni. (1988; Direcţia Apelor Crişuri Oradea)
 • Corelări biostratigrafice ale formaţiunilor neogene acvifere din forajele de la Talpoş-Sîntana şi Avram Iancu. (1988, Direcţia Apelor Crişuri Oradea)

1987

 • Paralelizări în bazinele intramontane din Depresiunea Ţării Bîrsei şi rama sud-estică a Bazinului Transilvaniei, în vederea unei proiectări mai judicioase a lucrărilor de cercetare a formaţiunilor cu cărbuni. (1987-1988; 127/1987 IPEG Harghita)
 • Studiul formaţiunilor neogene din forajele de la Tinca, Gepiş, Călacea în vederea unei proiectări mai judicioase a lucrărilor hidrogeologice. (61/1987 Direcţia Apelor Crişuri Oradea)
 • Studiu privind stabilirea posibilităţilor de sinonimizare a lentilelor de argile refractare de la Şuncuiuş pe baza diferitelor criterii. (1987-1988; 68/1987 CM Cluj)

1986

 • Corelarea palinologică a stratelor de cărbuni din bazinele Borsec şi Bilbor în vederea unei mai judicioase prevederi a lucrărilor miniere şi de foraj. (1985-1987; 103/1985 IM Harghita
 • Paralelizări în bazinele intramontane Gheorghieni, Ciuc, Ţara Bîrsei, şi ramura estică a Bazinului Transilvaniei în formaţiunile pliocen-pleistocene purtătoare de fier şi de cărbuni. (1986; IPEG Harghita)
 • Studiul gipsurilor şi al tufurilor vulcanice din zona vestică a Bazinului Transilvaniei (perimetrul Baciu- Coruş- Pîglişa- Dej şi extindere) şi corelarea cu restul formaţiunilor eocen-micene. (1986)

Conf. Dr. Ioan Tanțău

 • Înțelegerea funcționării ecosistemelor este imposibilă fără a ține cont de interacțiunile dintre schimbările climatice și factorii antropici (Understanding of the ecosystems functioning is impossible without considering the interactions between climate changes and anthropogenic factors). PN-III-P4-ID-PCE-2016-0711.
  • perioada de desfășurare: 2017-2019
  • finantat de UEFISCDI (Ministerul Educatiei si Cercetarii) http://paleoveg.granturi.ubbcluj.ro/index.html
  • Scop/Obiective: Explorarea i) impactului schimbărilor climatice rapide din Holocen (evenimentele de la 9.5 ka; 8.2 ka; 6.6 ka, 4.2 ka, 3.4 ka, Anomalia Climatică Medievală, Mică Eră Glaciara, etc.) asupra vegetației și asupra comunităților preistorice, ii) efectului focului asupra dinamicii și diversității ecosistemelor, iii) interacțiunii om-mediu prin reconstituirea amplorii și consecințelor impactului uman, în timp, asupra acoperirii terenurilor cu vegetație și a ratelor de eroziune.
 • Reconstituirea evoluției vegetației si climatului din sudul Depresiunii Transilvaniei, in timpul Pleistocenului superior si Holocenului (Reconstruction of the vegetation and climate evolution in southern Transylvania Depression, during the Late Pleistocene and Holocene). PN-II-Idei_2263/2009.
  • perioada de desfășurare: 2009-2011
  • finantat de CNCSIS (Ministerul Educatiei si Cercetarii)
  • Scop/Obiective: i) Reconstituirea evoluției vegetației si climatului din sudul Depresiunii Transilvaniei, in timpul Pleistocenului superior si Holocenului prin metode interdisciplinare (palinologie, susceptibilitate magnetică, datare c14), ii) stabilirea unei cronologii precise a dinamicii vegetației cu ajutorul datărilor radiocarbon, iii) identificarea unor posibile refugii glaciale în zona studiată pentru taxoni importanți.