Linia Română

Biotehnologie moleculară

Ecologie sistemică și conservare

Linia Maghiară

Ecologie terestră și acvatică

Frecvență redusă

Științele nutriției

Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Managementul ariilor protejate

2020/2022

2019/2021