Linia Română

Biologie Medicală

Biotehnologie Moleculară

Ecologie Sistemică Și Conservare

Geologie Aplicată

Linia Maghiară

Biologie Medicală

Ecologie Terestră Și Acvatică

Frecvență redusă

Științele Nutriției

2021/2023

2020/2022

2019/2021

Managementul Calității În Laboratoarele Biomedicale

2021/2023

2020/2022

2019/2021

Managementul Ariilor Protejate

2020/2022

2019/2021