Linia Română

Biologie medicală

Biotehnologie moleculară

Ecologie sistemică și conservare

Geologie aplicată

Linia Maghiară

Biologie medicală

Ecologie terestră și acvatică

Frecvență redusă

Științele nutriției

2021/2023

2020/2022

2019/2021

Managementul calității în laboratoarele biomedicale

2021/2023

2020/2022

2019/2021

Managementul ariilor protejate

2020/2022

2019/2021