Linia Română

Ecologie sistemică și conservare

Bioinformatică aplicată în științele vieții
(cu predare în limba engleză)

Linia Maghiară
Frecvență redusă

Științele nutriției

Managementul calității în laboratoarele biomedicale

Managementul ariilor protejate

2020/2022

2019/2021