Planul de învățământ 2021/2024

Semestrul 1

 •  Biologie Animală
 • Chimie generală
 •  Histologia și anatomia plantelor
 • Citologie generală
 •  Biochimie structurală
 • Limba străină I
 • Educație fizică I

Semestrul 2

 • Biologie Vegetală
 •  Chimie organică
 •  Histologia și anatomia omului
 •  Biochimia metabolismului
 •  Biologie celulară şi moleculară
 • Limba străină II
 • Educație fizică II

Planul de învățământ 2020/2023

Semestrul 1

 • Biofizică
 • Enzime şi biocataliză
 • Genetică generală și populațională
 • Biostatistică
 • Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică
 • Curs Optional 1
  • Parazitologie animală
  • Anatomia comparată a vertebratelor

Semestrul 2

 • Microbiologie generală
 • Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică
 • Genetică moleculară
 • Biochimia glucidelor și lipidelor
 • Chimie analitică
 • Introducere în bioinformatică
 • Curs Optional 2
  • Practică de specialitate pe teren
  • Practică de specialitate în laborator

Planul de învățământ 2019/2022

Semestrul 1

 •  Fiziologia plantelor: funcții de nutriție
 •  Fiziologie animală generală : integrarea și coordonarea orgnismului animal
 •  Biologia dezvoltării
 • Introducere în biotehnologii
 • Curs opţional 3
  • Practică de specialitate în laborator extern/ comercial
  • Practică de specialitate în laborator intern/ de cercetare
 • Curs opţional 4
  • Genetică Umană
  • Micologie
  • Fitopatologie
  • Neurobiologia și evoluția creierului
 • Curs opţional 5
  • Noțiuni de metodologia cercetării, etică și integritate academica
  • Matematică  cu  aplicaţii  în  biologie
  • Biochimia și biologia moleculară a plantelor
  • Bioarheologie
  • Introducere în biogeochimie

Semestrul 2

 • Fiziologia plantelor: creștere și dezvoltare
 • Fiziologie animală: Funcții de relație, nutriție și reproducere la animale
 • Imunobiologie
 • Metabolism şi energetică celulară
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Curs optional 6
  • Biochimia semnalizării celulare
  • Biochimia nutriției
  • Hematologie
  • Biochimie ecologică
  • Fitoterapie