Plan de învățământ 2022/2024

Semestrul 1

Discipline facultative

Semestrul 2

 • Bioremedierea solurilor poluate
 • Modelare ecologică
 • Biogeografia Europei și a României (lb. engleză)
 • Practică de cercetare – 2 săptămâni după sesiunea de examene din vară
 • Disciplină opţională 1
 • Fiziologia stresului ambiental la plante
 • Schimbări climatice și efectul lor asupra naturii
 • Dezvoltare sustenabilă
 • Disciplină opţională 2
 • Ecologie moleculară
 • Elaborarea planurilor de management ecologic

Discipline facultative

 • Practică de teren de biogeografie (1 săptămână, total = 14 ore)
 • Limbă străină (a doua limbă) II

Plan de învățământ 2021/2023

Semestrul 1

 • Aplicarea ecologiei comportamentale în protecția naturii
 • Reabilitarea și restaurarea ecosistemelor
 • Ecologie urbană
 • Bioinformatică
 • Disciplină opţională 3
 • Biologie moleculară aplicată
 • Microbiologia mediului

Discipline facultative

Semestrul 2

 • Ecologie umană
 • Practică de cercetare de scrierea tezei de masterat
 • Pedagogie muzeală și comunicarea în științe
 • Elaborarea lucrării de disertație
 • Specii periclitate sau invazive din bazinul Carpatic
 • Disciplină opţională 4
 • Bazele biologice ale gestionării pădurilor
 • Plante medicinale și compuși activi
 • Finanțarea proiectelor și managementul proiectelor europene
 • Strategii europene de conservare a biodiversității și method de biomonitoring