Planul de învățământ 2021/2024

Semestrul 1

 

 

 • Curs opţional 4
 •        Poluarea și protecția mediului
 •        Noțiuni de metodologia cercetării, etică și integritate academică
 •        Cartologie, teledetecție și GIS
 •        Antropologie biologică

Discipline facultative

Semestrul 2

 

 • Curs opţional 5
 •       Herpetologie
 •       Istoria Biologiei
 •       Legislația și evaluarea calității mediului

 

 • Curs opţional 6
 •       Fiziologia creşterii şi dezvoltării plantelor
 •       Fiziologia comportamentului animal
 •       Ornitologie
 •       Fitoterapie

 

 • Curs opțional 7
 •      Scenarii și prognoze ecologice
 •      Combatere integrată
 •      Biospeologie

Discipline facultative