Uncategorized

Master an 2 (2021-2022)-Anunț important

În atenția studenților de la masterat care în anul universitar 2021-2022 vor fi în anul 2 de studii, pentru locurile bugetate, trebuie să depună obligatoriu diploma de licență și suplimentul în original. Cei de la regim cu taxă trebuie să trimită aceste documente scanate pe email. Adeverințele înlocuitoare de diplomă au valabilitate doar un an […]

By sabaufrancesca | Noutati Studenti . Uncategorized
DETAIL

Școala de vară Rose

Scrisoare de informare -limba românăDownload Scrisoare de informare -limba maghiarăDownload Documente necesare pentru înscrierea elevi 2021Download FORMULAR DE ÎNSCRIERE A GRUPULUI ȚINTĂ 2021Download
By sabaufrancesca | Noutati Studenti . Uncategorized
DETAIL

Termen limită depuneri cereri pentru an universitar 2021-2022

PERIOADA DE TRANSMITERE A CERERILOR DE:   ÎNTRERUPERE DE STUDII,   MOBILITATE,   PRELUNGIRE DE STUDII,   REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE STUDII  REÎNMATRICULARE, însoțită de dovada plății eventualului debit, a taxei de reînmatriculare (300 lei), a primei rate pentru anul universitar 2021-2022 și de fişa de lichidare care să fie ştampilată de către Serviciul Social, Serviciul Contabilitate, Bibliotecă, Cămin – în cazul […]

By sabaufrancesca | Noutati Studenti . Uncategorized
DETAIL

Concurs poziția 25-Departament de Biologie Moleculară și Biotehnologie

REZULTAT CONCURS Prelegerea publică va fi susținută în data de 8 iulie 2021, joi, ora 9, la Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Biologie si Geologie, Amfiteatrul ”Eugen A. Pora”, str. Clinicilor 5-7, Cluj-Napoca și online pe platforma Zoom. Subiectul pentru prelegerea orală: „Legea Hardy-Weinberg”. Durata probei orale va fi de minim 30 minute și va fi urmată de […]

By sabaufrancesca | Noutati Cadre . Uncategorized
DETAIL

Ecologie și protecția mediului -germană descriere

Competențele generale ale absolvenților secției de Ecologie și Protecția Mediului se axează pe: Cunoașterea structurii și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatice; Cunoașterea biodiversității și a rolului ei în funcționarea ecosistemelor, în scopul protecției, conservării și utilizării resurselor naturale; Cunoașterea noțiunilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, redresarea ecologică și managementul ecosistemelor naturale și antropizate; Dezvoltarea unei […]

By biogeo | Uncategorized
DETAIL

Programări examene ultimul an de studiu sem 2 an 2020/2021

Nivel LICENȚĂ Nivel MASTER Biologie an 3 Biologie medicală maghiră an 2 Biochimie an 3 Ecologie terestră și acvatică an 2 Biologie ambientală an 3 Geologie aplicată an 2 Biotehnologii industriale Inginerie Geologica an 4 Geologie an 3 Biologie – maghiară an 3 Ecologie și protecția mediului – maghiară an 3 Geologie – maghiară an […]

DETAIL