Uncategorized

Burse de ajutor social, studenţii căsătoriţi, ambii soţi cu vârsta până în 26 ani – DOCUMENTE NECESARE

Situatia 1.  studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care ambii nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la (studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine fiecare, pt. lunile iunie, iulie, august […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL

Burse de ajutor social, studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii; – anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social; – copie a buletinului/ cărţii de identitate; – documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţa de la Casa de […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL

Burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7); – anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social; – copie a buletinului/ cărţii de identitate; – copie a certificatului de naștere a aplicantului; – copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor – copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL

Burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale -DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7); – anexa 12 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – caz medical – copie a buletinului/ cărţii de identitate; – document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL

Burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7); – anexa 11- verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – copie a buletinului/ cărţii de identitate; –  copie a certificatului de naștere a aplicantului; – documente justificative privind situaţia în care se află: a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament; b. copie […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL

Burse de ajutor social, studenţii orfani de unul sau ambii părinți – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7); – anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – copie a buletinului/ cărţii de identitate; – copie a certificatului de naștere a aplicantului – copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui; – documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a. cupoane sau adeverinţa de […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL

CONFIRMAREA LOCULUI NIVEL MASTER (admitere vară 2021)

Candidaţii admişi la BUGET la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin: Depunerea online a contractului de studii semnat în platformă https://admitere2021.ubbcluj.ro Depunerea dosarului la sediul Facultății de Biologie și Geologie (str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca), în perioada de mai jos, conform programării individuale: PROGRAMEAZĂ AICI un interval orar când ne poți aduce dosarul 22 IULIE – 23 IULIE 2021 […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL

CONFIRMAREA LOCULUI NIVEL LICENȚĂ (admitere septembrie 2021)

Candidaţii admişi la BUGET la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin: Depunerea online a contractului de studii semnat în platformă https://admitere2021.ubbcluj.ro (OBLIGATORIU-vă rugăm să completați acest pas înainte sa veniți cu dosarul original pentru predare la secretariat) Depunerea dosarului la sediul Facultății de Biologie și Geologie (str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca), în perioada de: 09-10 septembrie […]

By sabaufrancesca | Uncategorized
DETAIL