Burse de ajutor social, studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7);

– anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;

– copie a buletinului/ cărţii de identitate;

– copie a certificatului de naștere a aplicantului;

– copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor

– copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

– adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

– declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

– adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale pt. lunile iunie, iulie, august 2021;

– documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pt. lunile iunie, iulie, august 2021; b. adeverinţă de şomaj pt. lunile iunie, iulie, august 2021; c. adeverinţă de venit net pt. lunile iunie, iulie, august 2021 (NU SALAR NET); etc.

– declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un fel de venit (pt. lunile iunie, iulie, august 2021) în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;

– copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; se completează cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia pt. lunile iunie, iulie, august 2021;

– copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu adeverinţă/ copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și fraţii acestuia pt. lunile iunie, iulie, august 2021;

– documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale , activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);

– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 8).

– anchetă socială (dacă veniturile sunt zero).

Lasă un răspuns