Burse de ajutor social, studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii;

– anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social;

– copie a buletinului/ cărţii de identitate;

– documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pt. lunile iunie, iulie, august 2021; b. adeverința de șomaj pt. lunile iunie, iulie, august 2021; c. adeverinţă de venit net pt. lunile iunie, iulie, august 2021 (NU SALAR NET) etc.;

– documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);

– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

– declaraţie notarială a studenţilor că se gospodăresc singuri;

– anchetă socială (dacă veniturile sunt zero).

Lasă un răspuns