Burse de ajutor social, studenţii căsătoriţi, ambii soţi cu vârsta până în 26 ani – DOCUMENTE NECESARE

Situatia 1.  studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care ambii nu obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la (studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine fiecare, pt. lunile iunie, iulie, august 2021, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. adeverinţă de student pentru celălat soţ/soţie; c. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

Situatia 2. studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care ambii obţin venituri proprii vor depune documentele menţionate la (studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani) pentru fiecare (soţ, soţie), pt. lunile iunie, iulie, august 2021, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. adeverinţă de student pentru celălat soţ/soţie; c. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

Situatia 3. studentă/student care nu obţine venituri personale căsătorită cu soţ nefiind student/studentă şi care obţine venituri, vor depune documentele menţionate la alineatul (studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine studentul, pt. lunile iunie, iulie, august 2021 şi documentele menţionate la alineatul (studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani) pentru soţ, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); c. declaraţie pe propria răspundere , dată la notar a soţului/soţiei care nu este student/studentă, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz;

Situatia 4. studentă/student care obţine venituri personale căsătorită cu soţ nefiind student/studentă şi care nu obţine venituri, vor depune documentele menţionate la alineatul (studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani) pentru student, pt. lunile iunie, iulie, august 2021, şi documentele menţionate la alineatul (studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine soţul, pt. lunile iunie, iulie, august 2021, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); c. declaraţie pe propria răspundere , dată la notar a soţului/soţiei care nu este student/studentă, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz;

Situatia 5. studentă/student căsătorită cu soţ fiind student/studentă, care unul obţine venituri proprii vor depune documentele menţionate la alineatul (studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie) pentru familia din care provine studentul,  care nu obține venituri, la care se adaugă: a. copie a certificatului de căsătorie; b. adeverinţă de student pentru celălat soţ/soţie; c. copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);

Lasă un răspuns