Burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale -DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7);

– anexa 12 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – caz medical

– copie a buletinului/ cărţii de identitate;

– document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

În documentul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 13, alineatul (3), punctul 3) din Regulamentul de burse, încadarea o poate face medicul specialist, medicul de familie sau medicul facultății. Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultății.

Lasă un răspuns