Burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7);

– anexa 11- verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social

– copie a buletinului/ cărţii de identitate;

–  copie a certificatului de naștere a aplicantului;

– documente justificative privind situaţia în care se află: a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament; b. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

– documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament pt. lunile iunie, iulie, august 2021; b. adeverinţă de şomaj pt. lunile iunie, iulie, august 2021; c. adeverinţă de venit net pt. lunile iunie, iulie, august 2021 (NU SALAR NET) etc.;

– documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)

– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *