Burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7);

– anexa 11- verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social

– copie a buletinului/ cărţii de identitate;

–  copie a certificatului de naștere a aplicantului;

– documente justificative privind situaţia în care se află: a. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament; b. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;

– documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz: a. copii ale cupoanelor sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament pt. lunile iunie, iulie, august 2021; b. adeverinţă de şomaj pt. lunile iunie, iulie, august 2021; c. adeverinţă de venit net pt. lunile iunie, iulie, august 2021 (NU SALAR NET) etc.;

– documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)

– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).

Lasă un răspuns