Burse de ajutor social, studenţii orfani de unul sau ambii părinți – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7);

– anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social

– copie a buletinului/ cărţii de identitate;

– copie a certificatului de naștere a aplicantului

– copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui;

– documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile iunie, iulie, august 2021; b. adeverința de șomaj pt. lunile iunie, iulie, august 2021;c. adeverinţă de venit net pt. lunile iunie, iulie, august 2021 (NU SALAR NET);

– documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).

– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 8).

– anchetă socială (dacă veniturile sunt zero)

Studenții orfani de un părinte vor prezenta și documentele de venit pentru ceilalți membri ai familiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *