Burse de ajutor social, studenţii orfani de unul sau ambii părinți – DOCUMENTE NECESARE

– cerere tip (Anexa 7);

– anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social

– copie a buletinului/ cărţii de identitate;

– copie a certificatului de naștere a aplicantului

– copii ale certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui;

– documente justificative privind veniturile proprii, după caz: a. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile iunie, iulie, august 2021; b. adeverința de șomaj pt. lunile iunie, iulie, august 2021;c. adeverinţă de venit net pt. lunile iunie, iulie, august 2021 (NU SALAR NET);

– documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal).

– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 8).

– anchetă socială (dacă veniturile sunt zero)

Studenții orfani de un părinte vor prezenta și documentele de venit pentru ceilalți membri ai familiei.

Lasă un răspuns