CONFIRMAREA LOCULUI NIVEL MASTER (admitere vară 2021)

Candidaţii admişi la BUGET la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin:

 • Depunerea online a contractului de studii semnat în platformă https://admitere2021.ubbcluj.ro
 • Depunerea dosarului la sediul Facultății de Biologie și Geologie (str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca), în perioada de mai jos, conform programării individuale: PROGRAMEAZĂ AICI un interval orar când ne poți aduce dosarul

22 IULIE – 23 IULIE 2021 interval orar 9-16

24 IULIE interval 2021 orar 9-14

26 IULIE interval 2021 orar 9-12

Pentru candidații care au terminat la Facultatea noastră în acest an-2021 (nivel licență) și nu au ridicat actele în original de la secretariat (Diploma de Bacalaureat, foaia matricolă, Adeverință de licență și certificat de competență lingvistică) acestea se adaugă la noul dosar de master. Pentru restul actelor, punctele 4-11 din lista de mai jos, depuse la înscriere vă rugăm să le aduceți personal sau să le trimiteți prin poștă/curier, cu confirmare de primire, până la data de 29 iulie 2021.

Candidații admiși pe locuri BUGETATE, care NU SUNT absolvenții Facultății de Biologie și Geologie UBB, sau care și-au ridicat documentele în original de la decanat, vor depune un dosar cu următoarele acte:

 1. Diplomă/Adeverință de licență (dacă e diplomă împreună cu suplimentul de diplomă)
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu, ambele în original;
 3. Declaratie absolvenți Licență ani anteriori + adeverință de la prima instituție la care a fost student nivel master
 4. Copie carte de identitate + original pentru legalizare pe loc la secretariat;
 5. Copie certificatul de naştere + original pentru legalizare pe loc la secretariat;
 6. Adeverinţă medicală tip (în original);
 7. Două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 8. Adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;
 9. Dovada plății pentru cei care nu au achitat în platforma online de admitere.
 10. Anexa 1/ Fișa de înscriere și fișa cu opțiunile semnate – descărcate din platformă
 11. Contractul de studii universitare + declarație (2 exemplare în original);

Pentru buna desfășurare a depunerii dosarelor vă rugăm să veniți cu acestea cât mai complete. Dacă nu aveți posibilitatea să completați contractul și să îl încărcați online, secretariatul vă stă la dispoziție cu suport tehnic în ziua când aduceți dosarul pentru confirmarea locului bugetat.

Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Candidaţii admişi la TAXĂ la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin:

 • Depunerea online a contractului de studii semnat în platformă https://admitere2021.ubbcluj.ro
 • Achitarea taxei în platforma de admitere după completarea și încărcarea contractului
  • prima rată de școlarizare pentru programe CU FRECVENȚĂ -550 lei,
  • prima rată de școlarizare pentru programe CU FRECVENȚĂ REDUSĂ-625 lei
 • Până la data 26 iulie 2021, ora 12
 • Depunerea actele care formează dosarul de înscriere (vezi lista mai sus) trimise prin poștă/curier, cu confirmare de primire, până la data de 29 iulie 2021.

MODEL CONTRACT MASTER CU FRECVENȚĂ PENTRU CONFIRMAREA ÎN PLATFORMĂ

MODEL CONTRACT MASTER CU FRECVENȚĂ REDUSĂ PENTRU CONFIRMAREA ÎN PLATFORMĂ

DECLARAȚIE MODEL

Lasă un răspuns