Termen limită depuneri cereri pentru an universitar 2021-2022

PERIOADA DE TRANSMITERE A CERERILOR DE:  

  • ÎNTRERUPERE DE STUDII,  
  • MOBILITATE,  
  • PRELUNGIRE DE STUDII,  
  • REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE STUDII 
  • REÎNMATRICULARE, însoțită de dovada plății eventualului debit, a taxei de reînmatriculare (300 lei), a primei rate pentru anul universitar 2021-2022 și de fişa de lichidare care să fie ştampilată de către Serviciul Social, Serviciul Contabilitate, Bibliotecă, Cămin – în cazul în care solicitantul a locuit în cămin – PENTRU A DEMONSTRA CĂ SOLICITANTUL NU ARE DATORII CĂTRE INSTITUŢIE 
  • PARCURGERE SIMULTANĂ A DOI ANI DE STUDII (cu excepția anilor terminali)
  • CAZARE        

în cadrul Facultății de Biologie și Geologie 

vizând anul universitar 2021-2022, este 06 iulie 2021 – 3 septembrie 2021

CERERILE SE POT DEPUNE LA DECANATUL FACULTĂȚII  

SAU PE ADRESA de e-mail bioge@ubbcluj.ro  (VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI DOAR ACEASTĂ ADRESĂ DE EMAIL!)

Nu se vor admite cererile transmise în afara intervalului menționat 

Lasă un răspuns