Planul de învățământ 2022/2025

Semestrul 1

Discipline facultative

Semestrul 2

 • Szerves kémia
 • Humán anatómia
 • Növényrendszertan II
 • Gerinctelen állatrendszertan II
 • Gerinces állatrendszertan II
 • Bevezetés a hazai természetvédelembe
 • Állattan és botanika terepgyakorlat (2 hét a nyári vizsgaidőszak után)
 • Idegennyelv II
 • Testnevelés II

Discipline facultative

Planul de învățământ 2021/2024

Semestrul 1

 

Discipline facultative

  • Vállalkózasi alapok
  • Idegennyelv
  • Növénygyűjtés és -preparálás I
  • Szpeológia (barlangok és élőviláguk)
  • Vidéki térségek fenntarható tajhasználata I (angolul)

Semestrul 2

 • Biogeográfia
 • Hidrobiológia
 • Közösségökológia
 • Biostatisztika
 • Ökológia terepgyakorlat-1 hét a nyári vizsgaidőszak után
 • Választható tantárgy 2
  • Ökológiai monitoring és hatástanulmány-készítés
  • A tudományos kutatás módszertana

 

Discipline facultative

Planul de învățământ 2020/2023

Semestrul 1

Semestrul 2