A 2021.szeptember 1. államvizsga (a záróvizsgák és szakdolgozat védések) időbeosztása


Általános tudnivalók: tételek, követelmények, határidők

1. Biológia és Ökológia és természetvédelem szakok

 • Záróvizsga tételek 2020/2021
 • A szakdolgozat formai követelményei
 • A szakdolgozatok  kivonatai: 2021, 20202019201820172016201520142013201220112010.
 • Időpont: 2021. 09. 01. (szerda)
 • Helyszín: online
 • A szakdolgozat védésének bizottsága:
  dr. Keresztes Lujza docens (elnök)
  dr. Papp Judit adjunktus, dr. Ruprecht Eszter docens (tagok)
  dr. Kis Erika adjunktus (titkár)
 • A kivonatok beküldési határideje: 2021. 08. 29., 18 óra, a kivonatokat és a szakdolgozatokat kérjük elküldeni az alábbi email címre: erika.kis_at_ubbcluj.ro
 • A kivonatok leadásakor kérjük egy *.docx formátumú állományba beszerkeszteni a dolgozat címét illetve a kivonatokat magyar és román nyelven, valamint a dolgozat szerzőjének és a témavezetőnek a nevét
 • A szakdolgozatokat nyomtatott formában is el kell juttatni a kar titkárságára 2021.08.29-vel bezárólag.
A szakdolgozatok követelményei és bírálati lapja
 • Saját eredményen alapuló szakdolgozat bírálati lapja itt
 • Irodalmi áttekintésen alapuló szakdolgozat bírálati lapja itt

2. Geológia szak

 • Záróvizsga tételek 2020/2021
 • A szakdolgozat formai követelményei
 • Államvizsga dolgozatok kivonatai: 2020, 2019, 2013.
 • Időpont: 2021. 09. 01. (szerda)
 • Helyszín: online (MS Teams platform)
 • Az szakdolgozat védésének bizottsága:
  dr. Forray Ferenc-Lázás docens (elnök)
  dr. Kis Boglárka-Mercedesz adjunktus, dr. Silye Lóránd adjunktus (tagok)
  dr. Mosonyi Emília adjunktus (titkár)
 • A kivonatok beküldési határideje: 2021. 08. 30., 18 óra. A megszerkesztett kivonatokat (lásd minta) és a szakdolgozatokat kérjük elküldeni az alábbi email címre:  emilia.mosonyi_at_ubbcluj.ro

Beiratkozás: időpontok és szükséges iratok

1. Időpontok

Az államvizsgára 2021. 08. 23. és 2021. 08. 30. között, ONLINE lehet beiratkozni

2. Szükséges iratok

E szabály alól kivételt képeznek a személyazonossági igazolvány méretű fényképek, amelyeket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán eredetiben kell benyújtani 2 példányban, az oklevél átvételekor.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok (PDF formátumban):

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • személyazonossági igazolvány
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (líceumi szintű „foaie matricola”)
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (felvehető a titkárságon, a dékáni hivatalban 2021. júniusától)
 • 2. formanyomtatvány
 • szakdolgozat
 • a dolgozat eredetiségére vonatkozó, saját kezűleg aláírt hallgatói nyilatkozat
 • a dolgozat címét jóváhagyó kérés, a témavezető által aláírva
 • véleményezés (a témavezetőtől) – („referat”)
 • kiiratkozási lap („fişa de lichidare”)- (pontosításokat várunk az adminisztratív osztálytól)
 • a beiratkozási díj – nyugta – (azok esetében, akik már több mint 3 éve végeztek)

A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványok (2. formanyomtatvány, a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat, a dolgozat címét jóváhagyó kérés és a kiiratkozási lap („fişa de lichidare”)) erre az oldalra lesznek feltöltve.


Szabályzat és eljárásrend

 • Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű intézkedéseket, 2020. március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott, „Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzata” értelmében, a záróvizsga ONLINE módon zajlik.
 • Úgy az alapismeretek és szakismeretek kiértékelése, mind a diplomadolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, valós időben, a vizsgáztató bizottság előtt, a kar által kiválasztott internetes felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videótartalom egyidejű (élő) továbbítását, fogadását és rögzítését. A diplomavizsga online változatban letett részvizsgái teljes egészében rögzítésre kerülnek minden egyes végzős hallgató esetében, és ezek a felvételek bekerülnek a kari archívumba.
 • A védési bizottság eldönti, hogy milyen felületen kíván dolgozni, illetve választ egy pótfelületet is.
 • Az alapismeretek és szakismeretek kiértékelése szóbeli vizsga keretében történik, az elvégzett tanulmányok nyelvén.
 • A Biológia és Ökológia és természetvédelem szak magyar tagozatának bizottsága, minden tematika esetében, 2-5 tételt fogalmaz meg, melyek közül a diák sorshúzással választ egyet.
 • a Geológiai Intézet Magyar Tagozatának bizottsága minden tantárgy vagy tematika esetén 3-4 tételt fogalmaz meg, amelyek közül az államvizsgázó  diák a szakdolgozatának megfelelő tematikából sorshúzással választ egyet.
 • A jelentkezőnek 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy bemutassa a kidolgozott válaszokat és válaszoljon a bizottság kérdéseire.
 • A szóbeli vizsgákon kapott eredmények nem fellebbezhetőek meg.
 • A szakdolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, lehetőleg az alapismeretek és szakismeretek kiértékelését követően, ugyanazon videó-beszélgetés keretében, és minden jelentkezőnek legtöbb 10 perc áll majd rendelkezésére, hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire.
 • Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az interneteléréssel kapcsolatos technikai jellegű akadályok merülnek fel, a vizsgáztató bizottság dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett.
 • A vizsgabizottságok, az első vizsganap előtt 24 órával, a kar weboldalán feltüntetik a vizsgázó diákok vizsgasorrendjét, valamint a vizsga időpontját és a vizsga megismételhetőségének időpontját (ez utóbbi csupán technikai jellegű problémák esetében lehetséges).

https://www.ubbcluj.ro/hu/programe_academice/files/BBTE-zarovizsga-szabalyza_2020.03.09_Hu.pdf

http://bioge.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-Regulament-finalizare-studii-BioGeo-2020.pdf