MAGYAR TAGOZAT

A felvételi naptára itt érhető el

Helyszín és időpont: Clinicilor utca 5-7. szám, Mikó kert, Apáthy István terem (B2), 2024. július 22-23., 9:00, személyes jelenléttel (NEM online!).

Helyek száma: az Orvosi Biológia és Szárazföldi és vízi ökológia szakokra 24 államilag támogatott (tandíjmentes hely), 31 tandíjas hely.

Felvételi bizottság tagjai: dr. Pap Péter László egyetemi tanár elnök, tagok: dr. Jakab Endre és dr. Vágási Csongor adjunktusok, titkár: dr. Székely Gyöngyi docens.

A BEIRATKOZÁS MENETE

A jelentkezők beiratkozása online valósul meg.

A jelentkezők felelőssége a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szenátusának 31/2022.03.14 határozatában jóváhagyott iratok aláírt (szükség esetén) és beszkennelt formájának helyes feltöltése az iratkozási felületre.

A szabály alól kivételt képeznek a 3/4 cm-es fényképek, amelyeket az oktatás megkezdésekor kell személyesen eljuttatni a titkárságra. A jelentkezők felelősséget vállalnak a digitális/szkennelt iratok eredetiségét, hitelességét illetően. Az eredeti iratokat egy kézzel írt és aláírt nyilatkozat kíséretében kell leadni a titkárságra.

 

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

Beiratkozási űrlap (aláírt változat) – melynek tartalmaznia kell a jelentkező személyes adatait. Fontos bejelölni a szakot, a nyelvet, a tagozatot (nappali , csökkentett óraszámú vagy látogatás nélküli) és a támogatási formát (államilag támogatott, azaz ingyenes, avagy nem, azaz tandíjas). Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy amennyiben nem jelentkeztek elegendő számban egy adott szak indításához, akkor a sikeres bejutók választhatnak egy másik szakot ugyanabban a doméniumban, ugyanazon a karon, de a második vagy a harmadik stb. opciót ehhez be kell jelölni a beiratkozáskor. A beiratkozás időszakának lejárta után az opciók, azok sorrendje és a beiratkozási űrlap egyéb adatai nem változtathatók meg;

Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke) vagy ezzel egyenértékű oklevél;

Alapképzés elvégzését igazoló egyetemi oklevél VAGY az alapképzést 2024-ben végző hallgatók esetén az oklevéllel egyenértékű igazolás;

Bizonylat/bizonylatok (más mesteri képzést is végzők esetén):

 • hány évet tanult tandíjas vagy tandíjmentes oktatásban
 • a tandíj befizetése megtörtént-e

Az alapképzést korábbi években végző hallgatók a következő nyilatkozatot is ki kell töltsék: NYILATKOZAT

Idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány;

Születési anyakönyvi kivonat;

Személyazonossági kártya;

Orvosi igazolvány;

A személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat (bejelölés az Academic info felületen);

A felvételi díj (összesen 200 lej) = beiratkozási díj (150 RON) és iratkezelési díj (50 RON) kifizetését igazoló számla. A díjak kifizetése történhet online a felvételi felületen, postán vagy banki átutalással is. A felvételi platformon való online befizetést javasoljuk. Postai vagy banki utalás esetén a számlaszám (IBAN) RO35TREZ21620F330500XXXX, míg az adószaám (cod fiscal): 4305849. Fontos feltüntetni a jelentkező nevét és a kar nevét (“pt. Facultatea de Biologie și Geologie”)!

Amennyiben a jelentkező mentességet élvez a felvételi díj kifizetése alól a felvételi szabályzat értelmében, az igazoló iratokat is fel kell töltse;

A TANULMÁNYAIKAT KÜLFÖLDÖN VÉGZETT, de román állampolgársággal és romániai állandó lakhellyel rendelkező jelölteknek iratkozás előtt honosíttatniuk kell az egyetemi diplomát. Az eljárással kapcsolatos bővebb információkat a következő címen lehet szerezni: BBTE Főtitkárság, Kozma-Kis Erzsébet, Tel: + 40 0264405300 belső szám 5105,Email: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro

 

A sikeresen felvételizők rangsorolása

A Biológia és Geológia Karon a rendelkezésre álló helyekre való felvétel szigorúan a felvételizők által elért átlagok csökkenő sorrendjében történik, a jelentkezők által megadott szakpreferencia, tagozat és képzési forma figyelembevételével. Abban az esetben, ha az utolsó helyen több jelentkező ugyanazzal az átlaggal rendelkezik, a kar 2021/2022 tanév mesteri képzésére vonatkozó szabályzata által megállapított másodlagos válogatási szempontok fognak érvényesülni.

Ha a tandíjmentes helyekre sikeres felvételt nyert jelentkezők egyike visszalép vagy nem igazolja a helyfoglalási szándékát a megadott határidőig, a felszabaduló helyet az elért átlagok figyelembevételével a következő jelentkezők valamelyike foglalhatja el:

1. az utolsó sikeres felvételiző átlagával azonos átlagot elérő jelentkező, a kar által meghatározott elosztási szempontok szerint;

2. a tandíjmentes helyekről elsőnek kieső jelentkező;

3. a kar szabályzatának megfelelően lehetőség van az adott tagozaton belüli újraosztásra is.

 

Óvások (fellebbezések)

1.A felvételi bizottság által ellenőrzött és jóváhagyott felvételi vizsga eredményei a kar székhelyén látható módon, nyilvánosan lesznek kifüggesztve, feltüntetve a kifüggesztés időpontját (nap, óra).

2. A kifüggesztést megelőzően az adatok feldolgozása a következő módon valósul meg:

 • a jelentkezők jegyeinek számítógépes feldolgozása;
 • a jelentkezők átlagának kiszámítása;
 • a kari felvételi bizottság elnöke és az egyetem rektora által aláírt felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a kar hirdetőtáblájára. A kifüggesztett listákon a tandíjmentes, valamint tandíjas helyekre szakonként felvételt nyert jelentkezők szerepelnek, a felvételi átlagaik csökkenő sorrendjében, illetve azok a jelentkezők, akiknek nem sikerült a felvételi vizsgájuk (az összes szak együtt). Az eredmények kifüggesztésekor feltüntetjük az óvások benyújtásának határidejét és helyszínét.

3. Az óvások benyújtása az eredmények kifüggesztésétől számított 48 órán belül valósul meg,. Az óvások megoldása a kar felvételi bizottságának feladatkörébe tartozik.

4. Az óvások eredményeinek kihirdetése kifüggesztett listák formájában valósul meg, a kar felvételi bizottságának felügyelete mellett. Az óvások megoldásának és megválaszolásának leteltével, a felvételi vizsga eredményei véglegesnek tekinthetők és többé nem módosíthatók csak visszavonások, visszaigazolások hiánya, illetve csúsztatások következtében. A végleges eredmények ismertetése után a felvételi módszertanának hiányos ismeretére alapuló fellebbezések nem fogadhatók el.

 

FELVÉTELI ILLETÉK

A felvételi illeték (200 RON) az iratkozási illetékből és az ügyintézési illetékből tevődik össze.

A felvételi illeték 150 RON.

Az ügyintézési illeték 50 RON, kötelezően befizetendő és nem visszatérítendő.

A felvételi vizsgára való beiratkozáskor a BBTE karok, a törvénynek megfelelően, függetlenül a képzés formájától, felvételi illetéket kérnek a vizsga lebonyolítására és a szabályzat által meghatározott időintervallumban beadott fellebbezések rendezésére.

Az iratkozási díj befizetése alól mentesülnek a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Egyetemi Könyvtár, a Botanikus Kert és az egyetem vendéglátó egységeinek alkalmazottai és ezek gyermekei, valamint az oktatási rendszer aktív vagy nyugalmazott oktatóinak és segédszemélyzetének gyermekei. A szervezési munka, a kapcsolattartás és az esetleges előiratkozás lebonyolításához szükséges ügyintézési illeték befizetése nem képezi a mentesség részét és nem visszatérítendő. Kivételt képeznek a mindkét szülőre árvák, valamint a nevelőintézetekből jelentkező személyek, akik nem kell befizessék a felvételi illetéket. A nevelőintézetekből jövő jelentkezők számára a BBTE Szenátusa bizonyos számú tandíjmentes helyet biztosíthat, az államilag támogatott beiskolázási számokon kívül.

A felvételi díj befizetése minden vizsga esetén szükséges, esetleges kedvezményeket a BBTE szenátusa határozhat meg.

Beiratkozáskor a jelentkezőnek kötelezően nyilatkoznia kell a BBTE vagy más felsőoktatási intézmény keretén belül elfoglalt tandíjmentes évek számáról.

 

HELYEK MEGERŐSÍTÉSE

FONTOS! A VÁRAKOZÓ LISTÁN LÉVŐK, BE KELL JELÖLJÉK AZ ÚJRAELOSZTÁS (REDISTRIBUIRE) OPCIÓT, AMENNYIBEN RÉSZT SZERETNÉNEK VENNI A FELSZABADULÓ HELYEK ÚJRAELOSZTÁSÁBAN.

Azok a jelentkezők, akik felvételt nyertek egy olyan szakra, amely NEM az első opciójukat képezte és versenyben szeretnének maradni a kívánt szakra való bejutás érdekében, az elnyert hely foglalását meg kell erősítsék és BE KELL JELÖLJÉK AZ ÚJRAELOSZTÁST (REDISTRIBUIRE).

Az elnyert magiszteris helyek elfoglalásának lépései

1. lépés: A hely online elfoglalása a beiratkozási felületen, 2024. július 25-26. és 29., 900-1200  óra (szombaton és vasárnap zárva van a titkárság) 

 • Tandíjmentes hely esetén szükséges a tanulmányi szerződés kitöltése, aláírása és feltöltése.
 • Tandíjas hely esetén szükséges a tanulmányi szerződés kitöltése, aláírása és feltöltése, valamint a tandíj első részletének kifizetése, online formában, a beiratkozási felületen.

(A tanulmányi szerződés kitöltése csak szeptember 16-tól kezdődően lehetséges.)

2. lépés: Online programálás az iratokat tartalmazó dosszié leadásához ezen a linken.

3. lépés: A beiratkozási dosszié leadása a Biológia és Geológia Kar titkárságán: Republicii (Majális) utca 44. szám, a következő időpontokban: 2024. július 25-26. és 29., 900-1200  óra (szombaton és vasárnap zárva van a titkárság)  

FIGYELEM!

Azon alapképzést végzettek, akiknek az érettségi diplomájuk és az alapképzés igazolásuk (adeverință de licență) eredetiben a titkárságon található, nem kell személyesen leadják a dossziéjukat, elküldhetik gyorspostával is, július 29., 12:00 óráig.

Papír mappában (dosar plic)

 • fényképek,
 • beiratkozási adatlap (kézírással aláírva),
 • szakopciókat tartalmazó csatolmány (kézírással aláírva),
 • tanulmányi szerződés (kézírással aláírva) 2 példányban,
 • eredeti orvosi igazolás,
 • születési igazolvány hitelesített másolata,
 • személyi igazolvány hitelesített másolata,
 • líceumi törzskönyvi kivonat – amennyiben nincs az eredeti a titkárságon,
 • nyelvvizsga igazolás – amennyiben nincs az eredeti a titkárságon.

Mindez érvényes azokra is, akik tandíjas helyre jutottak be, azonban esetükben a dossziénak tartalmaznia kell a:

 • hitelesített érettségi diplomát,
 • a hitelesített törzskönyvi kivonatot,
 • a hitelesített alapképzés diplomát,
 • a hitelesített alapképzés diploma mellékletet – vagy az utóbbi kettőt helyettesítő hitelesített alapképzés igazolást (adeverință de licență) is

MINDENIK LÉPÉS KÖTELEZŐ AKÁR TANDÍJMENTES, AKÁR TANDÍJAS HELYRŐL VAN SZÓ. A LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELNYERT HELY ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZI.

Kérjük, hogy amennyiben nem személyesen jelentkeznek a dossziéval, vigyázzanak arra, hogy a dosszié legkésőbb július 29., 12:00 óráig megérkezzen a titkárságra.

Az elnyert magiszteris helyek elfoglalásának dokumentumai

 • tanulmányi szerződés kitöltve, kinyomtatva és aláírva 2 példányban
 • beiratkozási adatlap és a szakopciókat tartalmazó csatolmány letöltve a beiratkozási felületről és kézírással aláírva
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke) eredeti példánya tandíjmentes hely esetén
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke) eredeti példánya és másolata tandíjas helyek esetén (így a másolatok a helyszínen ingyen hitelesíthetők), vagy közjegyző által hitelesített másolat
 • alapképzés diploma és diplomamelléklet eredeti példánya tandíjmentes hely esetén – vagy az ezeket helyettesítő alapképzés igazolás (adeverință de licență) eredeti példánya
 • alapképzés diploma és diplomamelléklet (vagy az ezeket helyettesítő alapképzés igazolás) eredeti példánya és másolata tandíjas helyek esetén (így a másolatok a helyszínen ingyen hitelesíthetők), vagy közjegyző által hitelesített másolat
 • saját felelőségű nyilatkozat – amennyiben 2023 előtt végezte az alapképzést, továbbá igazolás(ok) az államilag támogatott vagy tandíjas magiszteris évekről, amelyekből kiderül, hogy a tandíjat naprakészen befizette – CSAK a magiszteri képzést elvégzett/elkezdett jelentkezők esetében
 • születési igazolvány eredeti példánya és másolata (hogy a helyszínen ingyenesen hitelesíteni lehessen)
 • személyazonossági igazolvány eredeti példánya és másolata (hogy a helyszínen ingyenesen hitelesíteni lehessen)
 • orvosi igazolás
 • felvételi díj kifizetését igazoló számla amennyiben a kifizetés nem a felvételi felületen történt
 • papír mappa (dosar plic)
 • 2 fénykép (tip buletin)

 

TANDÍJAK

A tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők teendői:

 • beiratkozás I. évre;
 • tanulmányi szerződés kitöltése;
 • a tandíj első részletének kifizetése.

A titkárságon iktatott, írott kérvénnyel igazolt tanulmányi szándék visszavonása esetén, a befizetett tandíj teljes összege visszatérítendő. A tandíjas hely megerősítése esetén fizetett illeték teljes összege szintén vissza lesz térítve, amennyiben a jelentkező csúsztatással tandíjmentes helyre kerül.

A mesteri képzés tanulmányi illetékei a következők:

 • nappali képzés : 3200 lej/tanév

 

Elérhetőségek:

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Biológia és Geológia Kar

Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr. 44

Kolozsvár, RO-400015

Tel.: 0264-43.18.58

http://biogeo.ubbcluj.ro

Felvételi információkért forduljanak Szőcs Mártához (marta.szocs@ubbcluj.ro), a magyar tagozatos titkársági referenséhez

Orvosi biológia

2 éves nappali képzés

Szárazföldi és vízi ökológia

2 éves nappali képzés