Versenyfelhívás

Kedves Barátunk!

Mit jelent neked a Föld, mint a kék bolygó, amelyen élünk? Csodálkoztál már rá kiskorodban a kavicsokra? Gyűjtöttél kabátzsebedben megkövesedett csigaházat? Bámultál már tátott szájjal vulkánkitörést az interneten vagy sétáltál meredek sziklafalak között? Gondolkodtál el azon, hogy hogyan jött mindez létre? Törted már azon a fejed, hogy miből és hogyan nyerik ki azokat a nyersanyagokat, amelyekből környezeted tárgyai készültek?

Kirándultál már olyan helyen, ami különlegesnek bizonyult az ott található formák, kőzetek, ősmaradványok miatt? Otthonodhoz közel van olyan hely, amely élettelen érdekességeket rejt és a Földünkről, mint bolygóról mesél, egy barlang, egy ősmaradvány lelőhelye, egy vulkán, egy érdekes kőzet, egy finom forrás vagy bármi, ami a figyelmed megragadja?

Van környezetedben olyan jelenség, amely arra hívja fel figyelmünket, hogy Földünkre vigyáznunk kell? Nézz utána és egy dolgozatban vagy esszében fogalmazd meg tapasztalataidat!

Esszéd tartalmazzon legfeljebb 1000-1500 szót, saját készítésű képanyagot és térképet, azaz pályaműved terjedelme legyen 4-7 A4-es oldal (másfeles sorköz, Calibri 12-es betűméret), amelyhez opcionálisan videó megosztó platformra (pl. YouTube) feltöltött videó is kapcsolódhat.


Szabályzat

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének Magyar Tagozata versenyt hirdet a 2021/2022-es tanév XII. osztályos tanulóinak és a korábbi években végzett romániai vagy külföldi diákoknak.

A verseny témája: egy geológiai témájú pályamű (esszé vagy dolgozat) megírása.

A verseny célja és a pályaművek tartalma: egy kisebb térség geológiai leírása vagy egy geológiai szempontból fontos természeti képződményről vagy problémáról szóló írott pályamű megalkotása, a témához kapcsolódó fotókkal vagy ábrákkal. A pályaművek terjedelme 4-7 A4-es oldal (másfeles sorköz, Calibri 12-es betűméret), amelyhez opcionálisan videó megosztó platformra (pl. YouTube) feltöltött videó is kapcsolódhat. A pályaműveknek nem egy bizonyos tudáshalmazt kell bemutatniuk, hanem elsősorban az megfigyelésekre, valamint érvelési és kritikai gondolkodási készségekre kell építsenek. Az dolgozatokat vagy esszéket magyar nyelven kell megírni.

A pályaművek értékelése: a dolgozatokat vagy esszéket a következő szempontok alapján értékeljük: 1. Szakmai háttérismeret (max. 20 pont); 2. A bemutatás és/vagy leírás eredetisége (max. 30 pont); 3. A pályamű logikai felépítés és belső koherenciája (max. 30 pont); 4. Formai követelmények – nyelvhelyesség, tömör és érthető fogalmazás, adatok helyes közlése, ábrák és fotók minősége és terjedelem (max. 20 pont). Egy pályamű legfeljebb 100 ponttal jutalmazható.

Részvételi feltételek: a verseny országos szintű, részt vehetnek a 2021-2022-es tanévben XII. osztályos, líceumban tanuló diákok vagy korábbi években végzettek, illetve a magyar nyelvet ismerő külföldi állampolgárok   is részt vehetnek. A részvétel díjmentes. Minden pályázó egy, magyar nyelven megírt pályaművel jelentkezhet.

A részévétel feltétele a pontosan és hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a dolgozat vagy esszét PDF formátumú dokumentumként való beküldése a verseny határidejéig. A dokumentumokat kérjük, hogy a következőképpen elnevezve küldjék be: Vezetéknév.Keresztnév.Pályamű, valamint Vezetéknév.Keresztnév.Űrlap, ahol a vezetéknév a pályázó vezetékneve, a keresztnév a pályázó keresztneve legyen (pl. Koch Antal nevű pályázó esetén Koch.Antal.Pályamű és Koch.Antal.Űrlap).

Díjak és felvételi előnyök: Aki a versenyen minimum 75 pontot ér el a lehetséges 100-ból, felvételi vizsga nélkül (nem kell motivációs levelet írnia!) és az érettségi átlag figyelembevétele nélkül bejuthat a beiskolázási keretszámok meghatározott részére a BBTE Biológia és Geológia Karának magyar tagozatára, a 2022-2023 tanév első tanulmányi évére, tandíjmentes (ingyenes) helyre, Geológia szakra. Az így felvételt nyertek felvételi jegye a 9 + (pályázat pontszáma/100) képlettel kerül kiszámolásra.

A BBTE Biológia és Geológia kara által rendezett Koch Antal versenyen elnyert hely elfoglalása érdekében, az alábbi lépéseket kövesse: 

A 2022. július 11-15. (900 – 1400) és 2022. július 18. (900 – 1400) időszakban: 

  1. Iratkozzon be a biogeo.ubbcluj.ro weboldalon található online iratkozási felületen (amint az elérhető lesz) arra a szakra, amelyre felvételt nyert.  
  2. Töltse fel az iratkozási felületen kért dokumentumokat (kivéve a motivációs levelet).  

Az eredmények kifüggesztése után, a 2022. július 20-22., (900 – 1400)  és 2022. július 25. (900 – 1200) időszakban: 

  1. Az online felületre feltöltött dokumentumokat, dosziéba rendezve, hozza el a titkárságra (Kolozsvár, Republici utca, 44 szám). Államilag támogatott hely esetén, a doszié kell tartalmazza az eredeti érettségi diplomat és a hozzá tartozó diplomamellékletet (foaie matricola) is. 
  2. Fizetéses hely esetén, fizesse ki az első tandíjrészletet a titkárságon.  

A kari weboldalon követhető a szükséges dokumentumok listája, valamint a felvételi naptár. Változások esetén, kérem kövessék a fenti oldalakat.

Sok sikert!

A pályázatok beküldési módja és ideje: A pályázatokat (dolgozat vagy esszé és űrlap) elektronikus formában, a részvételi feltételeknél leírt módon elnevezve, 2022. április 25. és május 15. között kell beküldeni az agnes.gal@ubbcluj.ro-címre.