– PÁLYÁZATI FELHÍVÁS –

NEMZETKÖZI KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával, partnerségben Gyergyóújfalu Polgármesteri Hivatalával, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karával és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Karával, nemzetközi kutatói ösztöndíjprogramot indít romániai egyetemek szakirányú alapképzésében, mesteri, illetve doktori képzésében résztvevő hallgatói számára.

A kiírás tematikája:

TÁJREHABILITÁCIÓ: TERMÉSZETVÉDELEM ÉS TERÜLETRENDEZÉS

A GYERGYÓÚJFALUSI KŐBÁNYA ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A tervpályázat feltételei, általános leírása:

 • PÁLYÁZHATNAK: 5 fős hallgatói csoportok, amelyek tagjai között kötelezően legalább egy a Sapientia EMTE tájépítész hallgatója, legalább egy pedig a BBTE magyar nyelvű szakképzésében résztvevő biológus/ökológus hallgató. Részt vehetnek még építész, geológus, földrajzos, kertészmérnök, közgazdász, urbanista vagy más, a kiírás tematikájához illeszkedő szakirányú képzésben résztvevő hallgatók is.

A tervpályázat két szakaszban történik:

I. szakasz – a kutatási terv és az újrahasznosítási javaslatvázlat beküldése

A kutatási tervek és az újrahasznosítási javaslatvázlat vizualizációjának az elkészítését tartalmazza, amelynek végén a szakmai zsűri döntése alapján a három legjobb tervtémát benyújtó csapat pénzjutalomban részesül, majd kiválasztásra kerül a legjobb projekt, amely a második szakaszba jut.

Az első szakaszban sor kerül majd egy szervezett helyszínbejárásra, amely előzetes regisztrációhoz kötött.

A kutatási tervek és az újrahasznosítási javaslatvázlat beadási határideje május 30.

Az első szakaszt június 3.-án a benyújtott projekttervek elbírálása, azok kiállítása és az eredményhirdetés zárja.

 • JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
 1. A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
  1. Kutatási terv és az újrahasznosítási javaslatvázlat vizualizációja magyar és román nyelvű magyarázó szöveggel ellátva
  1. Az angol nyelvű rövid (max. 1 oldal terjedelmű) összefoglalója a kutatási tervnek és az újrahasznosítási javaslatvázlat vizualizációjának
  1. Résztvevő hallgatók adatai:
   1. Személyiigazolvány másolat
   1. Igazolás a hallgatói jogviszonyról és az utolsó elvégzett tanulmányi év tanulmányi eredményéről
 • ELBÍRÁLÁS MÓDSZERTANA:
  • Nemzetközi bíráló bizottság, szakmai zsűri fogja értékelni és rangsorolni a beérkezett pályázatokat
  • A program meghirdetése – február 21.- sajtónyilvános esemény keretében, Marosvásárhelyen, a Sapientia EMTE campuson, amelynek keretében helyszíni és online tervtéma bemutatóra kerül sor

II. szakasz – a kiválasztott legjobb kutatási terv és újrahasznosítási javaslatvázlat kidolgozása

A kiválasztott, győztes kutatási terv és újrahasznosítási javaslat a második pályázati szakaszban lesz kidolgozva, részletezve úgy, hogy a megbízó intézmény a későbbi rendezési-tervezési folyamatban érdemben felhasználhassa majd azt.

A győztes csapathoz a Sapientia EMTE további két tájépítész, a BBTE további egy magyar nyelvű szakképzésben résztvevő biológus/ökológus hallgatója fog csatlakozni, akiknek a kiválasztása ugyancsak pályázati úton fog történni, a motivációs levél, az addigi tanulmányi eredmények és szakmai tevékenység figyelembevételével. A kibővített csapat a kutatás idejére (3 hónap) kutatási ösztöndíjban részesül.  A második szakaszban érvényesül majd a szociális szempont is, azaz a nyertes pályázat kiegészített munkacsapatából 3 hallgató kap további szociális jellegű támogatást a részvételhez.

A kutatás és az újrahasznosítási javaslat projektjének a beadási határideje szeptember 26.

 • JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

              (1) kutatási ösztöndíjhoz:

 1. A pályázati dossziénak a következőket kell tartalmaznia:
  1. Motivációs levél magyar és román nyelven
  1. Eddigi szakmai tevékenység bemutatása
  1. Vezetőtanár(ok) ajánlása
  1. Résztvevő hallgatók adatai:
   1. Személyiigazolvány másolat
   1. Igazolás a hallgatói jogviszonyról és az utolsó elvégzett tanulmányi év tanulmányi eredményéről

              (2) további szociális jellegű támogatáshoz:

 • Jövedelmi igazolás (az egy háztartásban élők jövedelemigazolása)
  • Igazolás krónikus betegségről
  • Nyilatkozat a lakhatási feltételekről

III. szakasz – az elkészült kutatási projekt bemutatása

2022. szeptember 30.

 • TÁMOGATÁSI KERET:
  • I. szakasz: 3 darab pénzbeni jutalom, 1.000, 1.500, illetve 2.000 lej értékben.
  • II. szakasz :

– kutatási ösztöndíj, egyenként 400 lej értékben, 3 hónapos időszakra

– szociális jellegű támogatás, egyenként 250 lej értékben, 3 hónapos időszakra

A tervpályázat részletes leírása, a tervezési témakiírás itt elérhető: https://hargitamegye.ro/