Kedves jelentkezők, akik az Apáthy versennyel nyertetek felvételt karunkra!

Az elnyert hely elfoglalása, a következő lépésekben történik:
1. Iratkozzatok be 2022. július 12. és 19. között az alábbi felületen https://admitere2021.ubbcluj.ro/ ;
2. A szakopció kiválasztásakor csak azt a szakot jelöljétek be, amelyikre felvételt nyertetek;
3. Beiratkozási díjként csak a 70 lejes különbözetet kell kifizetnetek;
4. NEM kell motivációs levelet írnotok.
A felvételi eredmények kifüggesztése után, a helyek elfoglalásának az időszaka következik (a beiratkozási időszak végéig ki lesz függesztve a helyek elfoglalásának menete).

A hely megerősítésének menete:
1. BEIRATKOZÁS
2. A BEJUTÓK LISTÁJÁNAK KIFÜGGESZTÉSE
3. A HELY ELFOGLALÁSA (az eredeti iratok leadása)
Figyelem, ha a helyet nem erősítitek meg ebben az időszakban, az elnyert hely elvész!

Üdvözlettel:
Szőcs Márta, titkár, Biológia és Geológia kar


Köszönjük az „Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny” -en való részvételt!

A FELVÉTELT NYERT versenyzők számára a visszaigazolást (helyfoglalást) 2022. július 12. és 19. között kell elvégezni (ÚTMUTATÓ ITT), a regisztrációs fájl benyújtásával a következő oldalon található utasítások szerint: Felvételi -> Felvételi alapképzés -> Beiratkozás, szabályzat (http://bioge.ubbcluj.ro/felveteli/felveteli-alapkepzes/beiratkozas/)

Figyelem, ha a helyet nem erősítik meg ebben az időszakban, az elnyert hely elvész!

A KIESETT versenyzők a weboldalon feltüntetett kritériumok alapján (motivációs levél + érettségi átlag) jelentkezhetnek a felvételi 2022. júliusi / szeptemberi szakaszaiban.

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete

Apáthy István Felvételi Tantárgyversenyt szervez Biológia, valamint Ökológia és természetvédelem szakokra XII. osztályos tanulóknak és érettségi vizsgával rendelkezőknek 2022. március 19-én, szombaton, 12 és 14 óra között. A tantárgyverseny a jelenlegi, rendkívüli koronavírus (COVID-19) járványra való tekintettel, kivételesen online módon, webes felületen fog zajlani. A jelentkezőket a részletekről e-mail-en értesítjük.

A verseny tematikáját a IX., XI. és XII. osztályos biológia tananyag válogatott fejezetei képezik.

Fejezetek a IX., XI és XII-es biológia érettségi tananyagból (botanika, zoológia, humánanatómia, élettan, genetika)

 • Moszatok (62-63. pp, 9. tk)
 • Tömlősgombák (Ascomycetes) és bazidiumos gombák (Basidiomycetes) (67-68 pp, 9. tk)
 • Hajtásos növények alországa (75-87 pp, 9. tk)
 • Élősködő féregcsoportok: laposférgek, hengerférgek, gyűrűsférgek (95-99 pp, 9. tk)
 • Puhatestűek: általános jellegzetességek (101-104 pp, 9. tk)
 • Az ízeltlábúak törzse (104-106 pp, 9. tk)
 • A vírusok általános jellemzése és jelentősége (48-49 pp, 9. tk)
 • A baktériumok általános jellemzése és jelentősége (50-51 pp, 9. tk)
 • Állkapocs nélküliek és az állkapcsosak (112-119 pp, 9. tk)
 • Analizátorok: A látás analizátorának élettana (40-44 pp, 11. tk)
 • Endokrin mirigyek: a hipofízis, pajzsmirigy, hasnyálmirigy és nemi mirigyek hormonjainak fő hatásai (55-58, 59-60, 63 pp, 11. tk)
 • Emésztés és felszívódás: tápanyagok fizikai-kémiai átalakulása a tápcsatornában (84-91 pp, 11. tk)
 • Keringés: vércsoportok, szívműködés, a kis és nagy vérkör (92-99 pp, 11. tk)
 • Szaporodás: A szaporító rendszer szerkezete és működése (126-128 pp, 11. tk)
 • Molekuláris genetika: RNS típusok, ezek szerkezete és szerepe (10-12 pp, 12. tk)
 • Az örökítő anyag szerveződése a prokariótáknál (28. pp, 12. tk)
 • Humángenetika: az emberi genom kromoszóma készlete (46-48 pp, 12. tk)

Használható tankönyvek: Crocan, E.H. (2007) Biológia tankönyv a XII. osztály számára. Ábel Kiadó / Țiplic, T., Lițescu, S., Paraschiv, C. (2004) Biológia tankönyv a IX. osztály számára. Aramis Print. / Arinis, I. (2007) Biológia tankönyv a XI. osztály számára. Ábel Kiadó.

Aki a versenyen megfelelően jó eredményt ér el (minimum 80 pontot a lehetséges 100-ból), felvételi vizsga nélkül és az érettségi átlag figyelembe vétele nélkül bejuthat a beiskolázási keretszámok meghatározott részére a BBTE Biológia-Geológia Karának magyar tagozatára, a 2022-2023 tanév első tanulmányi évére, tandíjmentes (ingyenes) helyre, Biológia szakra vagy Ökológia és természetvédelem szakra (a besorolás egyik vagy másik szakra az igénylés sorrendje és az elért pontszámok alapján történik).

A legjobb eredményeket elérők az első év első félévében tanulmányi ösztöndíjban és kérésre bentlakási szálláshelyben részesülhetnek (a helyek számának korlátai között). A verseny kb. 60 perces, karikázós írásbeli teszt formájában történik, elsősorban az általános biológiai tájékozódást, a fogalmak, folyamatok és összefüggések helyes megértését és különböző helyzetekben való alkalmazásának képességét méri fel. Az értékelést az egyetem tanárai végzik.

Bónuszpontokban részesül (max. 20 pont), aki oklevéllel igazoltan díjazott volt országos vagy regionális versenyek biológia vagy környezettudomány szekciójában (pl. TUDEK, TUDOK, Nyárádi Erazmus Gyula Tantárgyverseny) vagy megyei biológia olimpiászon kapott I-III helyezést (max. 20 pont) vagy dicséretet (max. 10 pont). A díjat igazoló oklevél másolatát legkésőbb 2022. március 18. déli 12 óráig el kell juttatni a szervezőkhöz.

A versenyre feliratkozni 2022. március 18. déli 12 óráig lehet elektronikus postán a marta.szocs@ubbcluj.ro e-mail címen vagy a 0264 43 18 58 telefonszámon (8-12 óra között). A jelentkezők iratkozáskor, vagy a már feliratkozottak legkésőbb az iratkozási időszak végéig, küldjék el elektronikusan (e-mail) a személyazonossági igazolvány másolatát és egy igazolást arról, hogy XII. osztályos tanulók (pl. ellenőrző könyv), amennyiben már elvégezték a líceumot az érettségi diploma másolatát, valamint a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugtát. Az érettségi diplomával rendelkezők jelezzék amennyiben elkezdték egyetemi tanulmányaikat más egyetemen/szakon.

Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a felvételiző pontos nevét, a személyigazolvány számát (seria si nr. buletin), a szak opciókat (Biológia vagy/és Ökológia és természetvédelem, és sorrendet), a születési helyet és időt, az iskola nevét, a lakóhelyet, az elérhetőségi e-mail címet és a telefonszámot! A részvételi díj értéke (ami egyben a felvételi beiratkozási díj is!) 50 RON. A részvételi díjat előzetesen kell kifizetni (postán vagy utalással; számlázási adatok: cod fiscal 4305849, cod IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, Banca Nationala, Trezoreria Cluj, “cu mentiunea: Pt. Facultatea de Biologie si Geologie”, a nyugtán a felvételiző neve szerepeljen). Sok sikert!