Hallgatói és tanári hírek

HALLGATÓI HÍREK      VAGY    OKTATÓI HÍREK  

Oktatási ajánlat

Mindhárom képzési szintet magába foglalja: alapképzés, mesterképzés, valamint doktori fokozat, tiszteletben tartva a Babeș-Bolyai Tudományegyetem multikulturális jellegét.

Képzési programok

Biológia, Geológia, Mérnöki geológia és Alkalmazott mérnöki tudományok

Felvételi 2023

A felvételi vizsga feltételei: motivációs levél és felvételi iratcsomó benyújtása.

Stratégiai és tevékenységi terv

A kar fejlesztési terve a 2020-2024-es időszakra.

Alumni

A Biológia és Geológia Kar végzőseinek közössége segít az aktuális diákoknak beilleszkedni a szociális-gazdasági környezetbe, valamint bemutatja a kar által felajánlott termékeket és szolgáltatásokat.

Média megjelenések

Biztosítjuk a kar keretén belül folytatott projektek nyilvánosságát és a mediában való megjelenítésükkel, valamint az eredmények közlését a nagyközönség felé.

Szakosodás

A tanulmányok minden szintjére kiterjedő specializációkat tartalmaz: alap-, mesterképzés és doktori fokozat, tiszteletben tartva a Babeș-Bolyai Egyetem multikulturális jellegét.

Illetékek

A BGK ÉS A COVID-19

A dékán üzenete

ubb-informatii-covid