Magiszteri szakdolgozatok követelményei és bírálati lapja

  • Saját eredményen alapuló szakdolgozat szerkezete itt
  • Irodalmi áttekintésen alapuló szakdolgozat szerkezete itt

2021 időpontok, bizottságok, határidők

  • A 2021 július 29. magiszteri disszertáció védések időbeosztása: időbeosztása
  • A 2021 szeptember 1. magiszteri disszertáció védések időbeosztása: …

A magiszteri dolgozat formai követelményei

Magiszteri dolgozatok kivonatai: : 2021, 2019201820172016201520142013201220112010.

Magiszteri disszertáció védése 2020/2021. őszi vizsgaidőszak
szakok: Orvosi biológia és Szárazföldi és vízi ökológia
Időpont: 2021. szeptember 1. (szerda)
Magiszteri szakdolgozat védése: online 9 óra.

A magiszteri disszertáció védésének bizottsága:
dr. Pap Péter László egy. tanár (elnök)
dr. Székely Gyöngyi docens, dr. Kósa Ferenc adjunktus (tagok)
dr. Fenesi Annamária adjunktus (titkár)

A kivonatok és dolgozatok beküldési határideje: 2021. augusztus 29, az annamaria.fenesi_at_ubbcluj.ro-email címre.

Beiratkozás 2021. szeptember 23. és 2021. szeptember 30. között online módon (https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/).
További információk a titkárságról kérhetőek.

Magiszteri védés-2021. szeptember

Időpont: 2021. szeptember 1.

-Figyelembe véve a SARS-CoV-2 koronavírussal való fertőzés elterjedésének megelőzésére vonatkozó országos szintű utólagos intézkedéseket, a 2020. március 9-én a 4415-ös számú Szenátusi Határozattal jóváhagyott Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzata értelmében, a magiszteri védés ONLINE módon zajlik.

-A magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, valós időben, a vizsgáztatóbizottság előtt, a kar által kiválasztott internetes felületen, amely lehetővé teszi az audio- és videótartalom egyidejű (élő) továbbítását, fogadását és rögzítését.

-A magiszteri védés teljes egészében rögzítésre kerül minden egyes végzős hallgató esetében, és a felvételek bekerülnek a kari archívumba.

-A védési bizottság eldönti, hogy milyen felületen kíván dolgozni, illetve választ egy pótfelületet is.

-A magiszteri dolgozat bemutatása és megvédése online módon történik, minden jelentkezőnek 15 perc áll majd rendelkezésére, hogy dolgozatát bemutassa, és 5 perc arra, hogy válaszoljon a vizsgabizottság kérdéseire. A szóbeli vizsgákon kapott eredmények nem fellebbezhetőek.

-Abban az esetben, ha különböző okok miatt a jelentkezőnek nem sikerül csatlakoznia a vizsgáztatásra kijelölt felülethez vagy az internet eléréssel kapcsolatos technikai jellegű akadályok merülnek fel, a vizsgáztató bizottság dönthet a hallgató későbbi vizsgáztatásáról, a vizsga lebonyolításával (időszak, bizottság stb.) kapcsolatos előírások betartása mellett.

-A vizsgabizottságok, az első vizsganap előtt 24 órával, a kar weboldalán feltüntetik a vizsgázó diákok vizsgasorrendjét, valamint a vizsga időpontját és az újraprogramálási lehetőséget.

-A BEIRATKOZÁS ONLINE ZAJLIK, A 2021.08.23.-2021.08.30. PERIÓDUSBAN

-A diplomavizsgára való beiratkozás érdekében a jelentkezők feltöltik vagy elektronikusan elküldik Az alapképzési és magiszteri tanulmányokat lezáró vizsgák megszervezésének és lebonyolításának szabályzatában előírt valamennyi dokumentumot, aláírt (esetenként) és PDF formátumban beszkennelt változatban a: bochiscarmen0@gmail.com emailcímre.

-E szabály alól kivételt képeznek a személyazonossági igazolvány méretű fényképek, amelyeket a Tanulmányi Okmányok Ügyosztályán eredetiben kell benyújtani 2 példányban, az oklevél átvételekor.
!!! VIGYÁZAT!!! csak a 2018-ban és 2018 előtt végzettek esetében van szükség a fényképekre!!!

A beiratkozáshoz szükséges okiratok (PDF formátumban):

-születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)

-személyazonossági igazolvány

                  Nem BBTE-es alapépzést végzettek esetében:

                 -érettségi oklevél és liceumi szintű törzskönyvi kivonat (“foaie matricolă”)

                 –alapképzéses oklevél és oklevél melléklet (“supliment de diplomă”)

                  BBTE-es alapépzést végzettek esetében:

                 –alapképzéses oklevél

-nyelvvizsga-oklevél/bizonyítvány (Amennyiben nem volt magiszterire iratkozáskor)

-2 formanyomtatvány

-magiszteri dolgozat

-a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat

-a dolgozat címét jóváhagyó kérés, a témavezető által aláírva

-véleményezés (a témavezetőtől)- (“referat”)

-kiiratkozási lap (“fişa de lichidare”)- (pontosításokat várunk az adminisztratív osztálytól)

-a beiratkozási díj -nyugta- (azok esetében, akik már több mint 3 éve végeztek)

A beiratkozáshoz szükséges formanyomtatányok (2 formanyomtatvány, a dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű (aláírt) hallgatói nyilatkozat, a dolgozat címét jóváhagyó kérés és a kiiratkozási lap (“fişa de lichidare”)) erre az oldalra lesznek feltöltve.

https://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/files/Regulament_examene_finalizare_studii_Senat_09.03.2020_Ro_.pdf

http://bioge.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-Regulament-finalizare-studii-BioGeo-2020.pdf