A kutatás-oktatás anyagi hátterének fejlesztése kevésbé látványos, de sikerült számítástechnikai eszközökkel felszerelni a kar összes  intézetét, didaktikai célokra használható új helyiségeket létesíteni és a könyvtárak kínálatát bővíteni (közvetlen beruházások, adományok, valamint pályázatok révén).

A kar négy intézete jelentős járulékos infrastruktúrával rendelkezik, lehetőséget nyújtva az Állattani Múzeum és a Vivárium, a Botanikus Kert és Herbárium, az Ásványtani Múzeum, valamint a Őslénytani és Rétegtani Múzeum látogatására, amelyek egyben az egyetem értékes örökségét is képezik. A diákok nyári terepgyakorlatának lebonyolítására rendelkezésünkre áll egy-egy központ Bélesen, illetve Árokalján, utóbbi továbbképzők és diákrendezvények rendszeres helyszínéül is szolgál.

A karon zajló tudományos kutatási tevékenység gyökeres változásokon ment keresztül és olyan pályázatok segítségével valósul meg, amelyek szorosan illeszkednek a szociális-gazdasági gyakorlati szükségletekhez. A három akkreditált kutatóközpont- Kísérleti Biológia, Növénygenetikai Központ, Integrált Földtani Tudományok Kutatóközpont – elismert munkássággal rendelkező oktatókat és kutatókat foglalkoztat. Karunk aktívan részt vett a több  kutató munkaközösséget és laboratóriumot magába foglaló Interdiszciplináris Bio-Nano Kutatóintézet létrehozásában.

A Biológia és Geológia Kar megfelelő anyagi háttérrel és tudományos kompetenciával rendelkezik ahhoz, hogy hazai és nemzetközi szinten kiemelkedő akadémiai légkört biztosítson.

Változatos kutatási szakterületeket és a szakirányokat tükröz a nagyszámú laboratóriumok sokfélesége: genetika laboratórium, biokémia és molekuláris biológia laboratórium,  mikrobiológia laboratóriumok, növény- és állatélettan laboratóriumok, ökológia, etológia és biodiverzitás laboratóriumok (növénytan, állattan és vízi ökológia), valamint a földtani laboratóriumok (ásványtan, őslénytan, mikropaleontológia, ősemlős-kutatás, geokémia, geokronológia stb.).