NAGYON FONTOS!!!

A 2024. júliusi felvételi vizsgára készülők figyelmébe!

A beiratkozáshoz szükséges összes dokumentum benyújtása kizárólag ONLINE történik.

Az iratkozási dosszié ellenőrzése után a felvételi bizottság által utólag kért iratok kiegészítése csak 2024. július 19-e 12:00 óráig lehetséges, amely időpont után a regisztrációs felület bezár.

Ezen dátum és időpont után a felvételi dosszié módosítása vagy kiegészítése NEM lehetséges.

FIGYELEM!!!

A beiratkozási dosszié állapotával és a regisztrációval kapcsolatos minden üzenetet (elfogadott / elutasított / beírt / hiányos… stb.) csak arra az e-mail címre küldünk, amellyel a beiratkozó regisztrált.

KÉRJÜK, FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE E-MAIL POSTAFIÓKJÁT!!!!

A felvételi bizottság

 

Általános felvételi tudnivalók – alapképzés

Beiratkozás időpontja: felvételi naptár itt

A felvételire való beiratkozás online történik:
1. Beiratkozási online adatlap kitöltése (Azok a jelentkezők is ki kell töltsék, akik az Apáthy István Tantárgyverseny keretében nyertek felvételt!)
2. Szükséges iratok feltöltése*, lásd lennebb. A jelentkezők felelősek az online platformra feltöltött (fénymásolt, ahol szükséges aláírt) összes adat pontosságáért.
3. A felvételi díj kifizetése: beiratkozási díj (150 RON) és iratkezelési díj (50 RON), vagyis összesen 200 RON  kifizetését igazoló számla. Azok a jelentkezők, akik az Apáthy István Tantárgyverseny keretében felvételt nyertek csak a regisztrációs díjat (150 RON) kell befizessék, mivel a feldolgozási díjat (50 RON) a versenyre való jelentkezéskor már kifizették!

 

 

Írásbeli felvételi vizsgák 2024. – alapképzés

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne: Kolozsvári Botanikus kert (Grădina Botanică „Alexandru Borza”, str. Republicii 42.), Nyárády terem

A felvételi időpontja (kizárólag Biológia és Ökológia és természetvédelem szakok) : 2024. július 22., 9 óra

Írásbeli felvételi vizsga kizárólag a Biológia és Ökológia és természetvédelem szakokon van, a Geológia szakra az online iratkozáskor kell egy motviációs levelet feltölteni.

Az online beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • A kitöltött és aláírt beiratkozási adatlap – a jelentkezők az beiratkozási platformon található űrlapot kell kitölteniük, majd azt aláírniuk.
  • Az űrlapnak tartalmaznia kell a jelentkező személyes adatait.
  • Fontos bejelölni a szakot, a nyelvet, a tagozatot (nappali, csökkentett óraszámú vagy látogatás nélküli), a támogatási formát (államilag támogatott, azaz ingyenes, avagy nem támogatott, azaz tandíjas) és az opcionális második, harmadik szakot is. Ha a sikeres bejutók bejelölnek egy másik szakot is (ez csak ugyanabban a doméniumban, ugyanazon a karoz tartozó szak lehet), akkor az esetleg ott fennmaradó, nem elfoglalt helyekre is kérheti magát a bejutó. A beiratkozás időszakának lejárta után az opciók, azok sorrendje és a beiratkozási űrlap egyéb adatai nem változtathatók meg.

                   Alapképzéses szakok lehetséges kombinációi a felvételi űrlapon:

                  1. Biológia szak csoportosítható az Ökológia és természetvédelem szakkal

                  2. Geológia szak önmagában

 • Írásbeli felvételi vizsgaopció melléklet – CSAK Biológia és az Ökológia és természetvédelem szakra felvételizőknek: letölthető formanyomtatvány itt (kattintson ide). Az Apáthy István Felvételi Tantárgyverseny révén felvételt nyerteknek NEM KELL ezt a mellékletet kitölteniük.
 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke) vagy ezzel egyenértékű oklevél.
 • A nem idei (egy évnél régebbi) érettségi bizonyítvánnyalrendelkező középiskolai végzettségűeknek saját felelősségre nyilatkozniuk kell arról, hogy korábban beiratkoztak-e vagy folytattak-e a román állami egyetemi oktatási rendszerben tanulmányokat (a megadott modell szerint: KATTINTSON IDE). Ha igen, igazolást / igazolásokat szükséges benyújtani az államilag támogatott vagy tandíjas egyetemi évekről, amelyekből kiderül, hogy a tandíjat naprakészen befizette – CSAK az alapképzést elvégzett/elkezdett jelentkezők esetében:
  • hány évet tanult tandíjas vagy tandíjmentes oktatásban
  • a tandíj befizetése megtörtént-e
 • Keresztlevél
 • Személyazonossági kártya
 • Orvosi igazolás
 • Motivációs levélCSAK a Geológia szakra felvételizőknek részletek itt. A Koch Antal Geológia Verseny révén felvételt nyertek NEM KELL motivációs levelet feltölteniük.
 • A felvételi díj (összesen 200 RON) = beiratkozási díj (150 RON) és iratkezelési díj (50 RON) kifizetését igazoló számla. 
 • A díjak kifizetése történhet online a felvételi felületen, postán vagy banki átutalással is. A felvételi platformon való online befizetést javasoljuk. Postai vagy banki utalás esetén a számlaszám (IBAN) RO35TREZ21620F330500XXXX, míg az adószám (cod fiscal): 4305849. Fontos feltüntetni a jelentkező nevét és a kar nevét (“Facultatea de Biologie și Geologie”)!
 • A KÜLFÖLDI KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYOKKAL, de román állampolgársággal és romániai lakhellyel rendelkező JELÖLTEK a beiratkozás előtt meg kell feleltetniük tanulmányaikat (az érettségi bizonyítványt és a leckekönyvi kivonatot). : +40-0264-405300, 5105-ös mellék E-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro.
 • A 2024-es szociális védelmi rendszer jelöltjei: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala Helyek száma …

  A szociális védelmi rendszerből jelentkezők rangsorolása minden felvételi szekció után, egyetemenként, valamennyi karon a felvételi vizsgák letétele után történik.

  Szükséges iratok: Beiratkozási jelentkezés (modell) [.pdf] 

  E kategóriába való jogosultságot igazoló dokumentumok (DGASPC által kiállított igazolás, bírósági határozat, amellyel a különleges védelmi intézkedést megindították)

 • Roma etnikumú jelöltek: https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii

 • Helyek száma …

          A roma jelöltek rangsorolása minden felvételi szekció után, egyetemenként, valamennyi karon a felvételi vizsgák letétele után történik.

          Szükséges iratok: Beiratkozási jelentkezés (modell)[.pdf] 

          E kategóriába való jogosultságot igazoló dokumentumok (legális roma szervezet ajánlása)

          Helyek száma …

          Helyet kizárólag olyan programok kapnak, amelyek országos szinten nem léteznek az adott kisebbségi nyelven. Az etnikai kisebbségi jelöltek rangsorolása minden felvételi szekció után, egyetemenként, valamennyi karon a felvételi vizsgák letétele után történik. 

          Szükséges iratok: Beiratkozási jelentkezés (modell) [.pdf] 

          A kategóriába való jogosultságot igazoló dokumentumok  (az adott kisebbséget képviselő szervezet által kiállított ajánlás/igazolás) 

          Helyek száma …

          Szükséges iratok: Beiratkozási jelentkezés (modell) [.pdf] 

          A kategóriába való jogosultságot igazoló dokumentumok (rokkantsági bizonyítvány, CES bizonyítvány)

 

Jelentkezés megerősítése (az elnyert helyek elfoglalása)

 Az elnyert helyek elfoglalásának lépései:

 1. A hely megerősítése ONLINE a beiratkozási felületen!
 • Időszak: 2024. július 25-26. és 29. között (09:00 – 12:00 óra), (szombaton és vasárnap a titkárság zárva van)
 • a szerződés kitöltése, aláírása és feltöltése
 • a tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a tandíj első részletét ki kell fizessék vagy lehetőségük van a teljes tandíj kifizetésére 10%-os árkedvezménnyel.
 • Azok a jelentkezők, akik felvételt nyertek egy olyan szakra, amely NEM az első opciójukat képezte, és azt a szakot választják, az elnyert hely foglalását meg kell erősítsék és BE KELL JELÖLJÉK AZ ÚJRAOSZTÁST.
 • A várakozó listán lévők be kell jelöljék az újraelosztás (redistribuire) opciót, amennyiben részt szeretnének venni a felszabaduló helyek újraosztásában
 1. A beiratkozási dosszié leadása SZEMÉLYESEN:
 • Helyszín: a Biológia és Geológia Kar titkársága, Republicii (Majális) utca 44. szám
 • Időszak: 2024. július 25-26. és 29. között (09:00 – 12:00 óra), (szombaton és vasárnap a titkárság zárva van)

Szükséges dokumentumok:

 • tanulmányi szerződéskitöltve, kinyomtatva és aláírva 2 példányban.
 • beiratkozási adatlapés a szakopciókat tartalmazó csatolmány letöltve a beiratkozási felületről és ereteditben aláírva
 • Az érettségi oklevélés a törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke)
  • EREDETI példánya tandíjmentes hely esetén
  • EREDETI példánya és MÁSOLATA tandíjas helyek esetén (a másolatok a helyszínen ingyen hitelesíthetők), vagy közjegyző által hitelesített másolat
 • Saját felelősségű nyilatkozatamennyiben nem 2024-ben érettségizett, továbbá igazolás(ok) az államilag támogatott vagy tandíjas egyetemi évekről, amelyekből kiderül, hogy a tandíjat naprakészen befizette – CSAK az alapképzést elvégzett/elkezdett jelentkezők esetében
 • Születési igazolvány eredeti példánya és másolata (hogy a helyszínen ingyenesen hitelesíteni lehessen)
 • Személyazonossági igazolvány eredeti példánya és másolata (hogy a helyszínen ingyenesen hitelesíteni lehessen)
 • Orvosi igazolás
 • Felvételi díj kifizetését igazoló számlaamennyiben a kifizetés nem a felvételi felületen történt
 • Papír mappa (dosar plic)
 • 2 fénykép (3/4 cm, tip buletin)

 

További fontos tudnivalók:

 • Ha az eredeti okmányok (pl. keresztelvél) nem mutatható fel, akkor közjegyző által hitelesített másolat szükséges. A tandíjas helyekre jelentkezők esetén is érvényes a tanulmányi iratok ingyenes hitelesítése a titkárságon.
 • A helyek elfoglalásánál felsorolt mindkét lépés KÖTELEZŐ. Ezek be nem tartása és hiányos dosszié az elnyert helyek elvesztését eredményezi.

 

A sikeresen felvételizők rangsorolása

A Biológia és Geológia Karon a rendelkezésre álló helyekre való felvétel a felvételizők által elért átlagok csökkenő sorrendjében történik, a jelentkezők által megadott szakpreferencia, tagozat  és képzési forma figyelembevételével. Abban az esetben, ha az utolsó helyen több jelentkező ugyanazzal az átlaggal rendelkezik, a kar által megállapított másodlagos válogatási szempontok  fognak érvényesülni.

Ha a tandíjmentes helyekre sikeres felvételt nyert jelentkezők egyike visszalép vagy nem igazolja a helyfoglalási szándékát a megadott határidőig, a felszabaduló helyet az elért átlagok figyelembevételével a következő jelentkezők valamelyike foglalhatja el:

 1. az utolsó sikeres felvételiző átlagával azonos átlagot elérő jelentkező, a kar által meghatározott elosztási szempontok szerint;
 2. a tandíjmentes helyekről elsőnek kieső jelentkező;
 3. a kar szabályzatának megfelelően lehetőség van az adott tagozaton belüli újraosztásra is.

 

Az óvások (fellebbezések) megoldása

 1. A felvételi bizottság által ellenőrzött és jóváhagyott felvételi vizsga eredményei a kar székhelyén látható módon, nyilvánosan lesznek kifüggesztve, feltüntetve a kifüggesztés időpontját (nap, óra).
 2. A kifüggesztést megelőzően az adatok feldolgozása a következő módon valósul meg:
  1. a jelentkezők jegyeinek számítógépes feldolgozása;
  2. a jelentkezők átlagának kifüggesztése;
  3. a kari felvételi bizottság elnöke és az egyetem rektora által aláírt felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a kar hirdetőtáblájára. A kifüggesztett listákon a tandíjmentes, valamint tandíjas helyekre szakonként felvételt nyert jelentkezők szerepelnek, a felvételi átlagaik csökkenő sorrendjében, illetve azok a jelentkezők, akiknek nem sikerült a felvételi vizsgájuk (az összes szak együtt). Az eredmények kifüggesztésekor feltüntetjük az óvások benyújtásának határidejét és helyszínét.
 3. Az óvások benyújtása a felvételi vizsga helyszínén valósul meg, az eredmények kifüggesztésétől számított 48 órán belül. Az óvások megoldása a kar felvételi bizottságának feladatkörébe tartozik.

Az óvások eredményeinek kihirdetése kifüggesztett listák formájában valósul meg, a kar felvételi bizottságának felügyelete mellett. Az óvások megoldásának és megválaszolásának leteltével, a felvételi vizsga eredményei véglegesnek tekinthetők és többé nem módosíthatók csak visszavonások, visszaigazolások hiánya, illetve csúsztatások következtében. A végleges eredmények ismertetése után a felvételi módszertanának hiányos ismeretére alapuló fellebbezések nem fogadhatók el.

Elérhetőségek:

Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Biológia és Geológia Kar
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr. 44
Kolozsvár, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://biogeo.ubbcluj.ro
Felvételi információkért forduljanak Szőcs Mártához (marta.szocs@ubbcluj.ro), a magyar tagozatos titkársági referenséhez