Felvételi szabályzatok és útmutatók

 

Beiratkozási platform

Beiratkozási útmutató

A BBTE felvételi szabályzata – 2022 (román nyelven)

A kari felvételi szabályzat: 2022. évi felvételi – alapképzés (román nyelven)

Kérjük, hogy tanulmányozzák az online felvételi útmutatót az alábbi elérhetőségen: útmutató a felvételi alkalmazáshoz.

Általános felvételi tudnivalók – alapképzés

A vizsgára való beiratkozás online történik. A jelentkezők felelősek az online platformra feltöltött (fénymásolt, ahol szükséges aláírt) összes adat pontosságáért A szükséges dokumentumokat a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Szenátusa által elfogadott 24050/2019.12.10.-i felvételi szabályzata határozza meg. Kivételt képez a 3/4-es fénykép, amelyet személyesen kell elhozni az oktatás megkezdésekor. A digitalizált/fénymásolt dokumentumok hitelességéért a jelentkező vállalja a felelősséget. A dokumentumok eredeti példányát a jelentkezőnek  aláírt nyilatkozattal együtt kell leadnia a titkárságon.

A beiratkozás megkönnyítése érdekében kérjük töltse ki az online beiratkozási adatlapot ezen a linken.

Beiratkozás időpontja: felvételi naptár itt

Az online beiratkozási adatlapot azok a jelentkezők is ki kell töltsék, akik az Apáthy István Tantárgyverseny keretében nyertek felvételt!

Azok a jelentkezők, akik az Apáthy István Tantárgyverseny keretében felvételt nyertek csak a regisztrációs díjat (70 lej) kell befizessék, mivel a feldolgozási díjat (50 lej) a versenyre való jelentkezéskor már kifizették!

 

Felvételi (2022. szeptember) – alapképzés

A beiratkozáshoz (online) szükséges iratok:

 • A kitöltött és aláírt beiratkozási adatlap – a jelentkezők az beiratkozási platformon található űrlapot kell kitölteniük, majd azt aláírniuk.
  • Az űrlapnak tartalmaznia kell a jelentkező személyes adatait.
  • Fontos bejelölni a szakot, a nyelvet, a tagozatot ( nappali , csökkentett óraszámú vagy látogatás nélküli) és a támogatási formát (államilag támogatott, azaz ingyenes, avagy nem, azaz tandíjas). Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy amennyiben nem áll jelentkeztek elegendő számban egy adott szak indításához, akkor a sikeres bejutók választhatnak egy másik szakot ugyanabban a doméniumban, ugyanazon a karon, de a második vagy a harmadik stb. opciót ehhez be kell jelölni a beiratkozáskor. A beiratkozás időszakának lejárta után az opciók, azok sorrendje és a beiratkozási űrlap egyéb adatai nem változtathatók meg.

   Alapképzéses szakok lehetséges kombinációi a felvételi űrlapon:

  • 1. Biológia szak csoportosítható az Ökológia és természetvédelem szakkal
  • 2. Geológia szak önmagában
 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke) vagy ezzel egyenértékű oklevél.
  • Az idei év előtt megszerezhető érettségi bizonyítvánnyal rendelkező középiskolai végzettségűek nyilatkozatot nyújtanak be saját felelősségükre (a modell szerint: KATTINTSON IDE), amelyben megjelölik a román állami egyetemi oktatás által felkínált tanulmányi lehetőséget.
  • Külföldön érettségizett jelölteknek előbb honosítaniuk kell az érettségi oklevelet és az iskolai jegyek jegyzékét. Az eljárással kapcsolatos bővebb információkat a következő címen lehet szerezni: BBTE Főtitkárság, Kozma-Kis Erzsébet, Tel: + 40 0264405300 belső szám 5105, Email: erzsebet.kozma@ubbcluj.ro
 • Igazolás / igazolások az államilag támogatott vagy tandíjas egyetemi évekről, amelyekből kiderül, hogy a tandíjat naprakészen befizette – CSAK az alapképzést elvégzett/elkezdett jelentkezők esetében:
  • hány évet tanult tandíjas vagy tandíjmentes oktatásban
  • a tandíj befizetése megtörtént-e
 • Anyakönyvi kivonat
 • Személyazonossági kártya
 • Orvosi igazolás
 • MOTIVÁCIÓS LEVÉL (az Apáthy vagy Koch versennyel beiratkozóknak nem szükséges). Motivációs levél minták: (1) Biológia és Ökológia szakok; (2) Geológia szak
 • A felvételi díj (összesen 120 lej) = beiratkozási díj (70 RON) és iratkezelési díj (50 RON) kifizetését igazoló számla. A díjak kifizetése történhet online a felvételi felületen, postán vagy banki átutalással is. A felvételi platformon való online befizetést javasoljuk. Postai vagy banki utalás esetén a számlaszám (IBAN) RO35TREZ21620F330500XXXX, míg az adószaám (cod fiscal): 4305849. Fontos feltüntetni a jelentkező nevét és a kar nevét (“pt. Facultatea de Biologie și Geologie”)!

 

Jelentkezés megerősítése (az elnyert helyek elfoglalása – személyesen)

A helyek megerősítése

Azok a jelentkezők, akik felvételt nyertek egy olyan szakra, amely NEM az első opciójukat képezte és versenyben szeretnének maradni a kívánt szakra való bejutás érdekében, az elnyert hely foglalását meg kell erősítsék és BE KELL JELÖLJÉK AZ ÚJRAOSZTÁST.

A helyek megerősítése több lépésben valósul meg:

A hely megerősítése online a felvételi platformon a jelentkező saját fiókjában, a kitöltött és aláírt szerződés feltöltésével. A tandíjas helyekre felvételt nyert jelentkezők a tandíj első részletét ki kell fizessék vagy lehetőségük van a teljes tandíj kifizetésére 10%-os árkedvezménnyel.

A beiratkozási dosszié leadása a Biológia és Geológia Kar titkárságán: Republicii (Majális) utca 44. szám, a következő időpontokban: 2022. szeptember 16 és 19., 9:00 – 12:00.

FIGYELEM!

Az iratkozási dossziénak tartalmaznia kell az iratkozási platformra feltöltött összes iratot, beleértve a két példányban kitöltött szerződést is. Az iratokat eredetiben kell aláírni, nem elektronikusan.

A tandíjmentes helyekre felvételt nyert jelentkezőknél a hely megerősítése esetén a dossziénak tartalmaznia kell az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke), EREDETI példányát.

A csak másolat formájában leadható iratok esetén (pl. keresztlevél), a másolatot a titkárságon ingyen hitelesíteni lehet, amennyiben a jelentkező bemutatja az eredeti példányt. Ha az eredeti okmány nem mutatható fel, akkor közjegyző által hitelesített másolat  szükséges. A tandíjas helyekre jelentkezők esetén is érvényes a tanulmányi iratok ingyenes hitelesítése a titkárságon.

Amennyiben a felvételi díjak kifizetése nem a kar platformján valósult meg, a kifizetési bizonylatok bemutatása szükséges. Az ügyintézés hatékonysága érdekében kérjük, hogy az iratokat, 2 fénykép és az eredeti orvosi igazolás kíséretében papír mappába (dosar plic) helyezzék.

AZ ELNYERT HELY ELFOGLALÁSÁNAK LÉPÉSEI ÉS SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

LÉPÉSEK

1. lépés: A hely elfoglalása online, a beiratkozási felületen, szeptember 16. és 19. között (határidő: szeptember 19., 12:00 óra).

 • tandíjmentes hely esetén, a tanulmányi szerződés kitöltése, aláírása és feltöltése
 • tandíjas hely esetén, a tanulmányi szerződés kitöltése, aláírása és feltöltése, valamint a tandíj első részletének kifizetése, online formában, a beiratkozási felületen

(A tanulmányi szerződés kitöltése csak szeptember 16.-tól kezdődően lehetséges.)

2. lépés: A beiratkozási dosszié leadása a Biológia és Geológia Kar titkárságán: Republicii (Majális) utca 44. szám, a következő időszakban: 2022. szeptember 16 és 19., 9:00 – 12:00.

MINDEGYIK LÉPÉS KÖTELEZŐ, AKÁR TANDÍJMENTES, AKÁR TANDÍJAS HELYRŐL VAN SZÓ. A LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELNYERT HELY ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZI.

DOKUMENTUMOK

 • A tanulmányi szerződés kitöltve, kinyomtatva és aláírva 2 példányban.
 • A beiratkozási adatlap és a szakopciókat tartalmazó csatolmány letöltve a beiratkozási felületről és kézírással aláírva
 • Az érettségi oklevél és a törzskönyvi kivonat (jegyek jegyzéke)
  • EREDETI példánya tandíjmentes hely esetén
  • EREDETI példánya és MÁSOLATA tandíjas helyek esetén (a másolatok a helyszínen ingyen hitelesíthetők), vagy közjegyző által hitelesített másolat
 • Saját felelőségű nyilatkozat amennyiben nem 2022-ben érettségizett, továbbá igazolás(ok) az államilag támogatott vagy tandíjas egyetemi évekről, amelyekből kiderül, hogy a tandíjat naprakészen befizette – CSAK az alapképzést elvégzett/elkezdett jelentkezők esetében
 • Születési igazolvány eredeti példánya és másolata (hogy a helyszínen ingyenesen hitelesíteni lehessen)
 • Személyazonossági igazolvány eredeti példánya és másolata (hogy a helyszínen ingyenesen hitelesíteni lehessen)
 • Orvosi igazolás
 • Motivációs levél (az Apáthy vagy Koch versennyel bejutóknak nem szükséges)
 • Felvételi díj kifizetését igazoló számla amennyiben a kifizetés nem a felvételi felületen történt
 • Papír mappa (dosar plic)
 • 2 fénykép (tip buletin)

FONTOS: A VÁRAKOZÓ LISTÁN LÉVŐK, BE KELL JELÖLJÉK AZ ÚJRAELOSZTÁS (REDISTRIBUIRE) OPCIÓT, AMENNYIBEN RÉSZT SZERETNÉNEK VENNI A FELSZABADULÓ HELYEK ÚJRAELOSZTÁSÁBAN.

 

A sikeresen felvételizők rangsorolása

A Biológia és Geológia Karon a rendelkezésre álló helyekre való felvétel szigorúan a felvételizők által elért átlagok csökkenő sorrendjében történik, a jelentkezők által megadott szakpreferencia, tagozat  és képzési forma figyelembevételével. Abban az esetben, ha az utolsó helyen több jelentkező ugyanazzal az átlaggal rendelkezik, a kar által megállapított másodlagos válogatási szempontok  fognak érvényesülni.

Ha a tandíjmentes helyekre sikeres felvételt nyert jelentkezők egyike visszalép vagy nem igazolja a helyfoglalási szándékát a megadott határidőig, a felszabaduló helyet az elért átlagok figyelembevételével a következő jelentkezők valamelyike foglalhatja el:

 1. az utolsó sikeres felvételiző átlagával azonos átlagot elérő jelentkező, a kar által meghatározott elosztási szempontok szerint;
 2. a tandíjmentes helyekről elsőnek kieső jelentkező;
 3. a kar szabályzatának megfelelően lehetőség van az adott tagozaton belüli újraosztásra is.

Az óvások (fellebbezések) megoldása

 1. A felvételi bizottság által ellenőrzött és jóváhagyott felvételi vizsga eredményei a kar székhelyén látható módon, nyilvánosan lesznek kifüggesztve, feltüntetve a kifüggesztés időpontját (nap, óra).
 2. A kifüggesztést megelőzően az adatok feldolgozása a következő módon valósul meg:
  1. a jelentkezők jegyeinek számítógépes feldolgozása;
  2. a jelentkezők átlagának kifüggesztése;
  3. a kari felvételi bizottság elnöke és az egyetem rektora által aláírt felvételi vizsga eredményeinek kifüggesztése a kar hirdetőtáblájára. A kifüggesztett listákon a tandíjmentes, valamint tandíjas helyekre szakonként felvételt nyert jelentkezők szerepelnek, a felvételi átlagaik csökkenő sorrendjében, illetve azok a jelentkezők, akiknek nem sikerült a felvételi vizsgájuk (az összes szak együtt). Az eredmények kifüggesztésekor feltüntetjük az óvások benyújtásának határidejét és helyszínét.
 3. Az óvások benyújtása a felvételi vizsga helyszínén valósul meg, az eredmények kifüggesztésétől számított 48 órán belül. Az óvások megoldása a kar felvételi bizottságának feladatkörébe tartozik.
 4. Az óvások eredményeinek kihirdetése kifüggesztett listák formájában valósul meg, a kar felvételi bizottságának felügyelete mellett. Az óvások megoldásának és megválaszolásának leteltével, a felvételi vizsga eredményei véglegesnek tekinthetők és többé nem módosíthatók csak visszavonások, visszaigazolások hiánya, illetve csúsztatások következtében. A végleges eredmények ismertetése után a felvételi módszertanának hiányos ismeretére alapuló fellebbezések nem fogadhatók el.

Elérhetőségek:

Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Biológia és Geológia Kar
Str. Republicii (Gheorghe Bilaşcu) nr. 44
Kolozsvár, RO-400015
Tel.: 0264-43.18.58
http://biogeo.ubbcluj.ro
Felvételi információkért forduljanak Szőcs Mártához (marta.szocs@ubbcluj.ro), a magyar tagozatos titkársági referenséhez