3 éves nappali képzés

1. Ismertetés

Válaszd ezt a szakot, ha…szereted a természetet kedved leled az irodai, de a terepi munkában is  rajongsz a technikai újdonságok alkalmazásáért  érdekel a környezetvédelem  meg akarod találni az ásványkincseket  ha kutatnál drágakövek, arany, ezüst vagy dinoszauruszok után  szeretsz érdekes és kevésbé ismert területeket bejárni  a tanulást szívesen egybekötnéd a kalandokkal az egyre népszerűbb geoturizmussal szeretnél foglalkozni

Fontosabb tantárgyak: általános geológia  ásványtan  geokémia  hidrogeológia  kőzettan  paleontológia szerkezeti geológia  rétegtan és földtörténet  geológiában alkalmazott számítástechnika  topográfia  műszeres anyagvizsgálat  földtani kutatás  gazdasági földtan  környezeti geológia  kőolajföldtan talajtan

Szakmai gyakorlatok: a BBTE Geológia szakán a képzés fontos elemei a szakmai- és terepgyakorlatok. A 3 év alatt 2 nyári (1-2 hét), egy tavaszi (1 hét) és egy őszi (3-5 nap) terepgyakorlaton vesz részt minden diák. Ezen felül az egyes tantárgyakhoz szakmai kirándulások tartoznak, amelyek során cégekhez is ellátogatunk. Több romániai és magyarországi szakcéggel ápolunk kapcsolatokat, így diákjainknak lehetősége van szakmai tapasztalatszerzésre az alkalmazott geológia, valamint a geológiai kutatások több területén.

Geológus karrierlehetőségek: geológus (COR 2114) érckutató   hidrogeológus (COR 2114446)  környezetgeológus (COR213309)  kőolajgeológus (COR 211436)  paleontológus  kutatógeológus (COR211426)  talajszakértő (COR211425) laborgeológus geoturisztikai tanácsadás  természetes építőanyagok szakértője  tanácsadó (COR 211401) vagy szakértő (COR 211402) kutatóvállalatoknál, állami intézményeknél, nem kormányzati szervezeteknél, épületek restaurálási munkálatainál

2. Felvételi tudnivalók

A jelentkezés 3 lépése:  1. motivációs levél megírása; 2. beiratkozás (online) és 3. az úgynevezett visszaigazolás (személyesen a kar titkárságán).

 • Helyek száma (2024):
 • A felvételi időszaka: a felvételi naptára itt tekinthető meg.
 • Az éves tandíj: 3000 RON.
 • A felvételi együttes díja: 200 RON, amely a beiratkozási díjból (150 RON) és az iratkezelési illetékből (50 RON) áll.

2.1. Felvételi kritériumok

 1. motivációs levél, melyet kétféle módon minősíthetnek: Elfogadva/Elutasítva
 2. érettségi média – a végső jegy 100%-a
 3. vagy a Koch Antal Geológiai Versenyen szerzett pontszám – a végső jegy 100%-a

2.2. Rangsorolási kritériumok azonos pontszámok esetén

 • az érettségi szaktantárgyakból (az érettségi második vizsgája) szerzett jegy
 • az érettségi választott tantárgyából (az érettségi harmadik vizsgája) szerzett jegy

3. Motivációs levél

 • A motivációs levél A4 formátumú, 1-2 oldal terjedelmű, nyomtatott vagy kézzel írott kell legyen. A kézzel írott levelek NEM lesznek lepontozva az értékelés alkalmával.
 • A motivációs levél mintája letölthető innen pdf és innen docx formátumban.
 • A motivációs levélnek tartalmaznia kell:
  • az okokat, amelyek a felvételizőt arra motiválták, hogy az adott szakot válassza.
  • a felvételiző rövid bemutatkozását (előző tapasztalatok és megvalósítások, iskolai- vagy iskolán kívüli tevékenységek, iskolai projektek, versenyek, tárgyversenyek, referátumok, önkénteskedések, on-line anyagok, stb.).
  • elvárások és szakmai tervek az alapfokú képzés elvégzése után.
 • A motivációs levélben leírtak a valóságnak meg kell feleljenek, és ajánlott a dokumentumok másolatának bemutatása az önkéntes tevékenységeken való részvételről, munkatapasztalatról, iskolai versenyeken való részvételről vagy más kulturális és oktatási tevékenységben való részvételről.
 • A motivációs levél értékelése a következő szempontok szerint fog történni:
  • a bemutatott ötletek következetessége
  • az ötletek jelentősége és eredetisége
  • az választott szak iránti érdeklődés és tájékozottság
  • a kifejezések következetessége és a világos, egyértelmű fogalmazás
  • megfelelő szókincs használata
  • nyelvtani szabályok betartása

Értékeléskor a felvételizők ELFOGADVA vagy ELUTASÍTVA minősítést kapnak.