Az oktatás mellett a Biológia és Geológia Karon változatos kutatási tevékenység folyik. Célkitűzései, módszertana és profilja tekintetében karunk kutatási tevékenysége szorosan illeszkedik az egyetem stratégiájához, de a szakterületeknek megfelelő sajátos tudományos  aktivitásra is lehetőség nyílik.

A kutatás fő feladata a tudományos ismeretek bővítése, terjesztése és emberi erőforrásaink felzárkoztatása egy tudásorientált társadalomhoz. A kutatási tevékenység logisztikai hátterét az intézetek laboratóriumai, valamint karunkkal együttműködő kutatási-fejlesztési központok infrastruktúrája biztosítja.

A Biológia-Geológia Karon zajló tudományos kutatási tevékenység szem előtt tartja a társadalom szociális-gazdasági szükségleteit, ugyanakkor a korszerű követelmények és a versenyképesség fenntartását, valamint a nemzetközi egyetemi és tudományos környezethez való dinamikus alkalmazkodást tűzte ki célul.

A tudományos tevékenység alapvető szempont az oktatók tevékenységének felmérésében, ennek megfelelően a szakmai előremenetel egyik alapkövetelménye. A tudományos tevékenységben elért eredmények alapvető kritériumot képviselnek az egyes kiegészítő anyagi támogatások odaítélésében, illetve a kar nemzetközi átláthatóságának és hírnevének növelésében.

A Biológia és Geológia Kar kutatási tevékenységéhez szükséges anyagi háttér az állami költségvetés részét képezi, ugyanakkor számos hazai/nemzetközi pályázat és kutatási szerződés által is biztosított, amelyekben az egyetemi partnerek mellett, a gazdasági szféra is részt vesz.

A kutatási eredmények nagy része a diákok képzési folyamatában hasznosul, de hazai vagy nemzetközi tudományos ülésszakok, illetve szakmai publikációk is hozzájárulnak az elért eredmények megismertetéséhez  és terjesztéséhez.