Professors

Leonard Modan

Tehnician

Lucica Benche

Tehnician

Lucia Boanca

Tehnician

Lector Dr. Florin Crișan

Drirector al Departamentului de Taxonomie și Ecologie

Lector Dr. Jakab Endre

Prodecan pentru resurse umane, activitatea didactică, cercetare-dezvoltare și inovare

Lector Dr. Horia Ștefan Bedelean

Prodecan responsabil cu asigurarea calității, relația cu studenții și consiliere

Lector Dr. Camelia Dobre

Prodecan pentru relații publice, internaționale și mediul socio-economic