GRADAȚII MERIT personal auxiliar anunț

DESCARCĂ DOCUMENTAȚIA AICI


Facultatea de Biologie și Geologie organizează concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar, începând cu anul universitar 2021-2022.

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs este de 5.

Documentația disponibilă aici

Condiții de participare la concurs
La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) ocupă o funcție didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, cu normă întreagă în Universitate;
b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică auxiliară (în baza unui contract individual de muncă), de cel puțin 3 ani;
c) a obținut la evaluarea de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;
d) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;

Personalul didactic auxiliar care a beneficiat de gradație de merit poate participa din nou la concurs.
Perioada de înscriere la concurs: 13-17 septembrie 2021

Documentele necesare pentru înscriere
a. cererea de înscriere la concurs (Anexa 1);
b. CV în format Europass;
c. fișa de autoevaluare pe ultimii 5 ani universitari a candidatului (Anexa 2), cu respectarea criteriilor specifice stipulate în Anexa 5, însoțită de o listă justificativă (sau documente, după caz);
d. declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate și corespund adevărului (Anexa 3).
Locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs:
Dosarele de candidatură se depun on-line la adresa bioge@ubbcluj.ro, în perioada 13.09.2020 – 17.09.2020 ora 16.

Criteriile de evaluare

 1. Volumul, complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate;
 2. Capacitatea organizatorică;
 3. Capacitatea de a identifica, analiza și soluționa problemele
 4. Inițiativa și creativitatea
 5. Preocuparea pentru autoperfecționare
 6. Munca în echipă
  Criteriile, indicatorii de performanță și punctajele se găsesc în Anexa 5.
  Componența Comisiei de evaluare și Comisiei de contestații:
  Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

Membri titulari
Conf.dr. Kelemen BeatriceDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)
Conf. dr. Laszlo ZoltanDepart. de Biologie și Ecologie (linia maghiară) (Fac. Biol.și Geol.)
Conf. dr. Har NicolaeDepart. de Geologie (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l.dr. Crișan FlorinDepart. de Taxonomie și Ecologie (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l. dr. Bedelean HoreaDepart. de Geologie (Fac. Biol.și Geol.)
Membri supleanți
Conf.dr. Tanțău IoanDepart. de Geologie (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l. dr. Sesărman AlinaDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)

Comisia de contestații

Membri titulari
Prof.dr. Banciu ManuelaDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)
Sef l. dr. Dobre CameliaDep. de Biologie Moleculară și Biotehn. (Fac. Biol. și Geol.)
Sef l. dr. Jakab EndreDepart. de Biologie și Ecologie (linia maghiară) (Fac. Biol.și Geol.)
Membri supleanți
Sef l. dr. Silye LorandDepart. de Geologie (Fac. Biol.și Geol.)
Sef l. dr. David AlinDepart. de Taxonomie și Ecologie (Fac. Biol.și Geol.)

Perioada de contestații: 22.09.2021 – 23.09.2021 (ora 16). Cotestațiile se vor depune on-line la adresa bioge@ubbcluj.ro

Data afișării rezultatelor finale: 28.09.2021, pe site-ul facultății

Concursul este organizat conform Metodologiei – cadru și a criteriilor privind acordarea gradațiilor de merit de către UBB (Hotărârea Senatului UBB nr. 15483/19.10.2020), precum și a Procedurii privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie, aprobată în C.F./16.03.2021.

Calendar:

 • 13.09.2021 – 17.09.2021 – înscrierea candidaților
 • 20.09.2021 – 21.09.2021 – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare și afișarea rezultatelor evaluării
 • 22.09.2021 – 23.09.2021 – depunerea contestațiilor
 • 24.09-2021, 27.09.2021 – soluționarea contestațiilor
 • 28.09.2021 – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale

Lasă un răspuns