Concurs poziția 8 – Departamentul de Biologie și Ecologie al liniei Maghiare

REZULTAT CONCURS

Funcția Conferențiar universitar 
Disciplinele din încărcătura postului Genetică I. (lb. maghiară) Genetică II. (lb. maghiară) 
Domeniul științific Biologie 
Data și ora susținerii prelegerii / probei orale  8 iulie 2021 ora 14  Pentru fiecare candidat se alocă 45 minute pentru prelegere (30 minute prelegere, 15 minute întrebări și discuții)  
Locul susținerii prelegerii/ probei orale  Sala de curs Apáthy István (fostul B2), str. Clinicilor nr. 5-7, Cluj-Napoca  Zoom meeting: Topic: Concurs post conf. 8 – Biol Ecol Lin Magh Time: Jul 8, 2021 14:00 Bucharest https://us02web.zoom.us/j/84546618654  
Tematica și bibliografia probelor de concurs Tematică: Mecanisme de adaptare ale halofitelor din flora spontană a României la stresul salin Metode de inducere a toleranței la salinitate la diferite specii de plante sărate Utilizarea metodelor genetice în scopul creșterii eficienței exploatării terenurilor 

Președinte comisie Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ

Data afișării 06.07.2021 ora 14:00

Lasă un răspuns