Author: biogeo

Ecologie și protecția mediului -germană descriere

Competențele generale ale absolvenților secției de Ecologie și Protecția Mediului se axează pe: Cunoașterea structurii și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatice; Cunoașterea biodiversității și a rolului ei în funcționarea ecosistemelor, în scopul protecției, conservării și utilizării resurselor naturale; Cunoașterea noțiunilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, redresarea ecologică și managementul ecosistemelor naturale și antropizate; Dezvoltarea unei […]

By biogeo | Uncategorized
DETAIL

Programări examene ultimul an de studiu sem 2 an 2020/2021

Nivel LICENȚĂ Nivel MASTER Biologie an 3 Biologie medicală maghiră an 2 Biochimie an 3 Ecologie terestră și acvatică an 2 Biologie ambientală an 3 Geologie aplicată an 2 Biotehnologii industriale Inginerie Geologica an 4 Geologie an 3 Biologie – maghiară an 3 Ecologie și protecția mediului – maghiară an 3 Geologie – maghiară an […]

DETAIL

SESIUNE DE LICHIDĂRI IUNIE 2021

CONSULTA PROGRAM EXAMENE LICHIDĂRI AICI Pentru studenții din ultimul an de studiu și prelungiri de studiu nivel licență și master Sesiunea de LICHIDĂRI 2021 se desfășoară în perioada 14.06.2021-20.06.2021  ! Studenții în regim cu  taxă se pot prezenta la examene doar după plata integrală a taxelor de școlarizare. !Au dreptul de a susține examene în sesiunea de lichidare […]

By biogeo | Noutati Studenti
DETAIL

Plata examenelor restante

!Studenții în regim cu  taxă se pot prezenta la examene doar după plata integrală a taxelor de școlarizare.  !Se pot achita doar examenele restante aferente semestrelor pare (semestrul II, IV, VI- STUDENTII specializarilor de 4 ani)  Pentru studenții din ultimul an de studiu și prelungiri de studiu nivel licență și master PERIOADA DE ACHITARE ESTE: 10.05.2021-17.05.2021.  Pentru studenții […]

By biogeo | Noutati Studenti
DETAIL