SESIUNE DE LICHIDĂRI IUNIE 2021

CONSULTA PROGRAM EXAMENE LICHIDĂRI AICI

Pentru studenții din ultimul an de studiu și prelungiri de studiu nivel licență și master

Sesiunea de LICHIDĂRI 2021 se desfășoară în perioada 14.06.2021-20.06.2021 

! Studenții în regim cu  taxă se pot prezenta la examene doar după plata integrală a taxelor de școlarizare.

!Au dreptul de a susține examene în sesiunea de lichidare numai studenții din an terminal, care au examene restanțe din semestrele anterioare, al căror număr de credite însumate nu depășește  20 DE CREDITE.

!Studenții din an terminal, care au restanțe din semestrele anterioare, al căror număr de credite însumate depășește 20, nu pot susține nici un examen în sesiunea de lichidare.

!Pentru susținerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare, conform prevederilor art. 28, din Regulamentul ECTS.

PERIOADA DE ACHITARE ESTE: 07.06.2021 – 11.06.2021 ora 14:00

Taxele se vor ACHITA online, doar pe AcademicInfo, în secțiunea TAXE, astfel:

  • SE COMPLETEAZA FORMULARUL DE REEXAMINARE (SE DESCARCA DE AICI)
  • SE TRIMITE FORMULARUL COMPLETAT LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro (pentru fiecare disciplină restantă se completează formular)
  • EXAMENUL RESTANT SE POATE ACHITA ON-LINE  ÎN CONTUL PERSONAL DE ACADEMIC AL FIECARUI STUDENT SAU AUDIENT, DOAR DUPĂ PRIMIREA E-MAILULUI DE CONFIRMARE DIN PARTEA DECANATULUI.
  • SE TRIMITE DOVADA PLĂȚII LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro

Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective.

NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele restante din sesiunea respectivă.

Lasă un răspuns