Plata examenelor restante

!Studenții în regim cu  taxă se pot prezenta la examene doar după plata integrală a taxelor de școlarizare. 

!Se pot achita doar examenele restante aferente semestrelor pare (semestrul II, IV, VI- STUDENTII specializarilor de 4 ani) 

Pentru studenții din ultimul an de studiu și prelungiri de studiu nivel licență și master PERIOADA DE ACHITARE ESTE: 10.05.2021-17.05.2021

Pentru studenții din an de studiu intermediar – NIVEL LICENȚĂ  (anii 2-toate specializarile și anii 3- Inginerie geologica si Biotehnologii industriale) PERIOADA DE ACHITARE este: 24.05.2021-31.05.2021 

Taxele se vor ACHITA online, doar pe AcademicInfo, în secțiunea TAXE, astfel: 

  • SE COMPLETEAZA FORMULARUL DE REEXAMINARE – MODEL AICI
  • SE TRIMITE FORMULARUL COMPLETAT LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro (pentru fiecare disciplină restantă se completează formular)  
  • EXAMENUL RESTANT SE POATE ACHITA ON-LINE  ÎN CONTUL PERSONAL DE ACADEMIC AL FIECĂRUI STUDENT SAU AUDIENT, DOAR DUPĂ PRIMIREA E-MAILULUI DE CONFIRMARE DIN PARTEA DECANATULUI. 
  • SE TRIMITE DOVADA PLĂȚII LA ADRESA DE E-MAIL bioge@ubbcluj.ro 

    Doar studenţii care au respectat condiţiile de înscriere vor putea fi trecuţi pe cataloagele disciplinelor respective. 

    NERESPECTAREA ACESTOR PAŞI atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele restante din sesiunea respectivă. 

Lasă un răspuns