Ecologie și protecția mediului -germană descriere

Competențele generale ale absolvenților secției de Ecologie și Protecția Mediului se axează pe:

  • Cunoașterea structurii și funcțiilor ecosistemelor terestre și acvatice;
  • Cunoașterea biodiversității și a rolului ei în funcționarea ecosistemelor, în scopul protecției, conservării și utilizării resurselor naturale;
  • Cunoașterea noțiunilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, redresarea ecologică și managementul ecosistemelor naturale și antropizate;
  • Dezvoltarea unei atitudini de respect față de păstrarea nealterată a patrimoniului natural.

Competențele profesionale urmăresc realizarea unei pregătiri complexe care să răspundă dinamicii economiei de piață prin capacitatea absolvenților de a se implica în:

  • Elaborarea studiilor științifice de biodiversitate, cunoașterea acesteia în scopul protecției, conservării și valorificării sale în cooncordanță cu principiile dezvoltării durabile;
  • Managementul ariilor protejate;
  • Evaluarea stării mediului pe baza bioindicatorilor;
  • Evaluarea impactului antropic și redresarea ecologică a ecosistemelor;
  • Diseminarea informațiilor de protecție a mediului în comunitățile locale;
  • Legislația internă și internațională de mediu.

Prin diploma obținută absolvenții au șanse reale de a-și urma studiile cu programe de doctorat în țară sau în străinătate, sau de a ocupa funcții diverse cum ar fi: experți ecologi, experți biologi, cadre didactice, cercetători, inspectori și consilieri pe probleme de mediu, administratori de arii protejate etc.

Acest lucru presupune implicarea în activități specifice atît în instituții publice cît și în ONG-uri și companii private: institute de cercetare, agentii de mediu, instituții de învățămînt preuniversitar și universitar, administrații naționale, administrații locale, administrații de arii protejate, agenții guvernamentale și ministere, gărzi de mediu, birouri private de consultanţă ecologică, firme de studii de impact etc.

Informații:Decanatul Facultății de Biologie și Geologie, telefon: 0264-431858

Responsabil specializare: Lector dr. Cristina Craioveanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *