Reprezentanti consiliu

Lector dr. Papp Judit

Prodecan responsabil de educație, resurse umane, relația cu mediul socio-economic, internaționalizare, linia maghiară

Conferențiar dr. Keresztes Lujza

Director al Departamentului de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare