Reprezentanti consiliu

Conferențiar Dr. Nicolae Har

Drirector al Departamentului de Geologie

Conferențiar dr. László Zoltán

Drirector al Departamentului de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare