Directorii de Departamente

Conferențiar dr. Keresztes Lujza

Director al Departamentului de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare

Conferențiar Dr. Nicolae Har

Director al Departamentului de Geologie

Lector Dr. Florin Crișan

Director al Departamentului de Taxonomie și Ecologie

Conferențiar Dr. Beatrice Simona Kelemen

Director al Departamentului de Biologie Moleculară și Biotehnologie