Conducerea Decani si prodecani

Lector Dr. Jakab Endre

Prodecan pentru resurse umane, activitatea didactică, cercetare-dezvoltare și inovare

Lector Dr. Horia Ștefan Bedelean

Prodecan responsabil cu asigurarea calității, relația cu studenții și consiliere

Lector Dr. Camelia Dobre

Prodecan pentru relații publice, internaționale și mediul socio-economic