Conducerea Decani si prodecani

Lector dr. Papp Judit

Prodecan responsabil de educație, resurse umane, relația cu mediul socio-economic, internaționalizare, linia maghiară

Lector Dr. Horia Ștefan Bedelean

Prodecan responsabil pentru CDI, relații publice, relația cu studenții și asigurarea calității