Returnare taxe admitere 2023

RETURNAREA URMATOARELOR TAXE:

  • In cazul achitarii taxei de admitere (admitere/procesare) dublu!
  • În cazul glisarii de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat!
  • In cazul retragerii de la studii pentru candidatii admisi la taxa!

  1. Cerere –se poate descărca de aici: model cerere–iulie 2023
  2. Dovada platii (Print Screen la emailul de confirmare primit) sau Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie
  3. Copie după cartea de identitate a candidatului .
  4. Copie după extrasul de cont al candidatului, NU se accepta contul IBAN scris de mana sau contul IBAN al parintilor.

Va rugam sa trimiteti aceste 4 documente la adresa de email: bioge@ubbcluj.ro

(în cazul în care NU primiți email de confirmare vă rugăm să mai scrieți un email)

Cererile depuse în perioada 28 iulie 2023 – 12 octombrie 2023 vor fi centralizate începând cu data de 13 octombrie 2023 și se vor înainta la Serviciul Financiar COLECTIV pentru a se putea opera restituirile în contul candidatului. Transferurile se vor face doar ulterior depunerii centralizării colective la Serviciul Financiar.

Vă mulțumim, secretariatul Facultății de Biologie și Geologie