Confirmare nivel master etape+listă documente


PASUL 1
: Se confirmă locul în platforma online de admitere (cea în care v-ați înscris: https://admitere.ubbcluj.ro) prin completarea, semnarea și încărcarea contractului de școlarizare pentru locurile bugetate (CONTRACTUL SE GĂSEȘTE ÎN PLATFORMĂ DOAR INCEPAND CU DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2023), pentru LOCURILE cu taxă este nevoie și de achitarea primei rate de școlarizare în platforma online. PERIOADA ONLINE DE CONFIRMĂRI 11-13 SEPTEMBRIE (ORA 12:00) 2023

PASUL 2: Se predă fizic dosarul la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie, Str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca. PERIOADA DE CONFIRMĂRI 11-12 septembrie 2023, în interval orar 09:00-14:00 și în 13 septembrie în interval orar 09:00-12:00

Atenție, toți absolvenții de nivel licență care au diploma de bacalaureat și adeverința de absolvire la decanat în original au posibilitatea să trimită și printr-un curier rapid până la data de 13 SEPTEMBRIE, ora 12, toate documentele de completare a dosarului (dosar plic, fotografii, fisa de inscriere-semnată de mână, anexa cu optiunile-semnată de mână, contractul în 2 exemplare-semnate de mână, adeverinta medicală în original, certificat de naștere și buletin în copie legalizată la notar).

Regula se aplică și celor admiși pe locurile cu taxă cu rugămintea de a completa dosarul trimis și cu actele în copie legalizată după diploma de bacalaurea, foaie matricolă, diplomă de licență, supliment de diplomă.

În cazul în care nu vă prezentați personal cu dosarul, vă rugăm să vă asigurați că actele ajung până la termenul limită!

TOȚI PAȘII SUNT OBLIGATORII PENTRU TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI INDIFERENT DACĂ AU FOST ADMIȘI LA BUGET SAU TAXĂ! În cazul în care pașii nu sunt respectați, nu se face confirmarea completă, locul obținut în urma repartizării se pierde.

LISTĂ DOCUMENTE NECESARE

Contractul pentru confirmarea locului completat, listat, semnat în două exemplare (semnate de mână cu pixu)

Fișă tip de înscriere și anexa cu opțiunile din aplicația de admitere (semnate de mână cu pixu)

Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă,(sau atestat de echivalare a acestora unde este cazul) se predă în original pentru locuri BUGETATE pentru locurile cu taxă se recomandă aducerea originalului și a unei copii simple pentru legalizarea gratuită la secretariat, dacă nu aveți aceasta posibilitate, în cazul în care cei de la taxă nu au această posibilitate se acceptă și copie legalizată la notar.

Diploma de licență și suplimentul de diplomă sau adeverința care ține locul diplomei.

Declaraţia pe proprie răspundere în original pentru absolvenții de nivel licență din ani anteriori 2023. ( dacă ați mai urmat o altă facultate declarația trebuie să fie însoțită de adeverinţele în original care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc)

Certificatul de naștere: original și copie simplă

Carte de identitate: original și copie simplă

Adeverință medicală tip în original

Dovada achitării taxei de admitere formată dacă acest lucru s-a făcut în afara platformei de admitere!

DOSAR PLIC

2 FOTOGRAFII TIP BULETIN