Confirmare nivel licență etape+listă documente

PASUL 1: Se confirmă locul în platforma online de admitere (cea în care v-ați înscris) prin completarea, semnarea și încărcarea contractului de școlarizare pentru locurile bugetate (CONTRACTUL SE GĂSEȘTE ÎN PLATFORMĂ DOAR INCEPAND CU DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2022), pentru LOCURILE cu taxă este nevoie și de achitarea primei rate de școlarizare în platforma online. PERIOADA ONLINE DE CONFIRMĂRI 16-19 septembrie 2022

PASUL 2: Se predă fizic dosarul la Secretariatul Facultății de Biologie și Geologie, Str. Republicii nr 44, Cluj-Napoca. PERIOADA DE CONFIRMĂRI 16 și 19 septembrie 2022, în interval orar 09:00-12:00.

ATÂT PASUL 1 CÂT ȘI 2 SUNT OBLIGATORII PENTRU TOȚI CANDIDAȚII ADMIȘI INDIFERENT DACĂ AU FOST ADMIȘI LA BUGET SAU TAXĂ! În cazul în care pașii nu sunt respectați, nu se face confirmarea completă, locul obținut în urma repartizării se pierde.

LISTĂ DOCUMENTE NECESARE

Contractul pentru confirmarea locului completat, listat, semnat în două exemplare

Fișă tip de înscriere și anexa cu opțiunile din aplicația de admitere (semnate de mână cu pixu)

Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă,(și atestat de echivalare a acestora unde este cazul) se predă în original pentru locuri BUGETATE pentru locurile cu taxă se recomandă aducerea originalului și a unei copii simple pentru legalizarea gratuită la secretariat, dacă nu aveți aceasta posibilitate, în cazul în care cei de la taxă nu au această posibilitate se acceptă și copie legalizată la notar.

Declaraţia pe proprie răspundere în original pentru absolvenții de bacalaureat din ani anteriori 2022. ( dacă ați mai urmat o altă facultate declarația trebuie să fie însoțită de adeverinţele în original care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc)

Certificatul de naștere: original și copie simplă

Carte de identitate: original și copie simplă

Adeverință medicală tip în original

SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (cei admiși cu concursurile E.Racoviță, I.Apathy, Koch Antal NU TREBUIE să depună acest document)

Dovada achitării taxei de admitere formată dacă acest lucru s-a făcut în afara platformei de admitere

DOSAR PLIC

2 FOTOGRAFII TIP BULETIN

În cazul candidaților, nerepartizați, aflați ÎN AȘTEPTARE, au posibilitatea să aplice pentru redistribuire, în platforma online de admitere, urmând a fi repartizați în funcție de eliberarea locurilor.