Liste preliminare cazare 2022-2023

Contestațiile se pot depune până luni, 26 septembrie 2022, ora 10:00 (A.M.) la adresa de email bioge@ubbcluj.ro!

Cei care doresc să renunțe/ să nu mai beneficieze de locul de cazare sunt rugați să trimtă un email la adresa bioge@ubbcluj.ro.

Listele cu locurile de cazare ale doctoranzilor vor fi postate o dată cu listele finale.