Burse IFR pentru semestrul II, anul I

Depunerea dosarelor pentru obținerea bursei în varianta electronică: cu semnăturile în original, scanate și expediate prin email în perioada 14 septembrie 2022 – 16 septembrie 2022 

Pentru obținerea bursei, studentul va depune un dosar cu urmatoarele documente: 

•          Cerere tip pentru acordarea bursei  

•          Copie dupa actul de identitate (buletin, carte de identitate sau pasaport) 

•          Extras de cont deschis pe numele persoanei care solicita bursa, din care sa rezulte titularul si codul IBAN, in original cu semnatura bancii sau extras de cont obtinut prin internet banking.