Liste inițiale cazare 2023/2024

Listele inițiale pentru cazare – anul universitar 2023-2024.

Contestațiile pot fi depuse până mâine, 22 septembrie, la ora 13:00, la adresa de mail bioge@ubbcluj.ro, iar după soluționarea acestora, se vor afișa și listele finale.

Contestația trebuie să includă numele studentului, anul de studiu, specializarea, numărul matricol/numărul de legitimație și motivul contestației. Vă rugăm să trimiteți documente semnate și datate.

De asemenea, în cazul în care doriți să renunțați la locul primit, vă rugăm să ne anunțați, pentru a-l putea repartiza altui student.

După data de 2 octombrie se va efectua o repartizare a locurilor rămase neocupate și prin urmare, o parte din studenții care nu vor primi un loc în cămin la afișarea listelor finale, vor primi la redistribuiri.