Plan de învățământ 2020/2022

Semestrul 1

 • Biochimie clinică
 • Histopatologie
 • Documentarea şi implementarea sist. de asigurarea calităţii în lab. de analize medicale
 • Epidemiologie medicală
 • Igienă

Semestrul 2

 • Genetică medicală
 • Bacteriologie medicală
 • Managementul calităţii în laboratoarele biomedicale
 • Bioetică și etică în cercetarea academică
 • Curs opțional 1
 • Parazitologie medicală
 • Toxicologie
 • Oncobiologie
 • Practica de specialitate

Plan de învățământ 2019/2021

Semestrul 1

 • Hematologie medicală
 • Imunologie moleculară
 • Statistică medicală
 • Metode biochimice și biofizice moderne
 • Curs opţional 2
 • Virologie
 • Diagnostic prenatal și consiliere genetică

Semestrul 2

 • Stagiu de cercetare
 • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație