Plan de învățământ 2022/2024

Semestrul 1

Discipline facultative

  • Fundamente de antreprenoriat
  • Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării)

Semestrul 2

  • Stagiu de cercetare
  • Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Discipline facultative

  • Fundamente de antreprenoriat
  • Fundamente de educație umanistă (Teoria argumentării)